Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurov - Dielňa, záhradka | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Dielňa, záhradka v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

dátum pridania: 29.01.19-09:54

Komplexné služby v oblasti vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácií a zdravotechniky ponúka spoločnosť GAMA MONT Nitra. Ponúkame Vám naše profesionálne skúsenosti a poradenstvo v oblasti stavebníctva.

Odborné služby už od roku 2007

Spoločnosť GAMA MONT s.r.o. Nitra vznikla vo februári 2007 v spolupráci so zahraničným partnerom firmou BABATZ Kompressoren GmbH z Nemecka. V súčasnosti sme generálnym dodávateľom technológie BABATZ Kompressoren pre slovenský trh. Tiež sme sa stali autorizovaným servisným partnerom firmy REHAU, ako aj Premium obchodným partnerom.

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Už od svojho vzniku sa snažíme uspokojovať požiadavky našich zákazníkov, preto okrem predaja a odborného poradenstva, ponúkame aj kompletnú inštaláciu dodávaných zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotovenie potrebných skúšok a revízií. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis garantovaný servisnou zmluvou. Zrealizovali sme viacero zákaziek, kde boli nainštalované tepelné čerpadlá, centrálne riadené vetracie systémy s využitím rekuperácie tepla, solárne kolektory a prvky inteligentnej regulácie budov.

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

gama mont nitra

Služby pre zákazníkov

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti technického zariadenia budov. Naše služby zahŕňajú:

 • systémy vykurovania a chladenia

 • zdravotechniku

 • vzduchotechniku

 • elektroinštalácie

 • kompresory a stlačený vzduch

 • rekonštrukciu vnútorných rozvodov v bytových domoch

gama mont nitragama mont

Spolupracujeme s viacerými významnými partnermi, ako: REHAU, WURTH, VIEGA, IVAR, SAMSUNG, LG, MITSUBISHI, NIBE.

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Rodinné domy a občianska vybavenosť

Naša spoločnosť ročne zrealizuje desiatky zákaziek na rodinných domoch, a to na území Slovenska, ako aj Rakúska. Spoločnosť je držiteľom oprávnenia vykonávať odborné práce v Rakúsku. Pre rodinné domy zabezpečíme návrh a realizáciu vykurovania, chladenia či kotolní. V zámci zdravotechniky inštalujeme rozvody vody, kanalizácie, plynu, sanitu a potrebné príslušenstvo. Elektroinštalácia zahŕňa realizáciu káblových rozvodov, EZS, audio či svetelné prvky.

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Obnova bytových domov

V oblasti obnovy bytových domov naša firma zabezpečuje :

 • Odborné poradenstvo (výrobcovia a technológie, legislatíva, praktické skúsenosti )

 • Návrh prefinancovania ( komerčné úvery, štátny fond rozvoja bývania, Európska banka pre obnovu a rozvoj )

 • Projektová dokumentácia a inžiniering

 • Komplexné realizácie v oblasti TZB

gama mont nitra

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra je držiteľom všetkých oprávnení a certifikátov na vykonávanie daných prác.

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT NitraKlimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Klientom vykonávame rekonštrukciu rozvodov zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn), vzduchotechniky (vetracie potrubia, ventilátory), elektroinštalácie, rozvádzačov a bleskozvodu, rekonštrukciu systému svietenia v spoločných priestoroch.
Zabezpečíme pre Vás návrh a realizáciu:

 • zabezpečovacích prvkov pre bytové domy (kamery, alarm, bezpečnostné svietenie)

 • prvkov domového dorozumievacieho systému (audio / video vrátnik)

 • rekonštrukcie vykurovania (rozvody, odovzdávacie stanice tepla, hydraulické vyregulovanie a termoregulácia)

 • výmeny určených meradiel (vodomery) a ich plombovanie

 • samostatných plynových kotolní

 • alternatívnych zdrojov vykurovania / ohrevu teplej vody (tepelné čerpadlá / solárne systémy)

 • prípojok pre bytové domy (voda, kanalizácia, plyn), vrátane projektu a vybavenia všetkých povolení od dotknutých úradov štátnej správy

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT NitraKlimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Tešíme sa na spoluprácu s vami!

 

Klimatizácia, vzduchotechnika, vykurovanie - GAMA MONT Nitra

Rapatská 910, 951 35 Veľké Zálužie

Kontaktná osoba: Mgr. Milan Tököly (konateľ spoločnosti)

Tel.: 0907 750 089

E-mail: info@gamamont.sk

www.gamamont.sk

Nájdete nás aj na facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok