Kariéra - Vzdelávanie - vysoké školy - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 
 

vysoké školy

vysoké školy - preverené kontakty, podrobné informácie o firmách, ponuky, akcie firiem z Nitry a okolia. Vyhľadávač firiem, spoločností a prevádzok z Nitry
ukázať
v mape

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre - vysoké školy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina".

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča. Štúdium na bakalárskom stupni sa končí štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou záverečnej bakalárskej práce a priznaním titulu bakalár - Bc. Inžinierske štúdium sa končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a absolventovi sa priznáva titul inžinier - Ing. V inžinierskom štúdiu odboru technológia potravín si študijné zameranie volí každý študent podľa príslušnej špecializácie, ktorú predstavuje súbor odborných predmetov a zvolená téma diplomovej práce.
Tr. A. Hlinku 2,, 949 01 Nitra
tel:037/6415524 fax:037/6415387
ukázať
v mape

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre - vysoké školy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre každoročne pripravuje študentov, ktorí sa dokážu ľahko uplatniť v praxi. Pridaj sa aj ty k nám!
Tr. A. Hlinku 2, , 949 76 Nitra
tel:037/ 641 5757
ukázať
v mape

Technická fakulta SPU v Nitre - vysoké školy

Technická fakulta SPU Nitra - vysokoškolské štúdium v Nitre. Podmienky pre prímacie pohovory, dôležité termíny, akreditované študijné programy
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel:037/641 5588