Kariéra - Vzdelávanie - stredné školy - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 
 

stredné školy

stredné školy - preverené kontakty, podrobné informácie o firmách, ponuky, akcie firiem z Nitry a okolia. Vyhľadávač firiem, spoločností a prevádzok z Nitry
ukázať
v mape

Odlúčené pracovisko praktického vyučovania Baničova 14, Nitra - KLOKOČINA - Kaderníctvo a fotoateliér - stredné školy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra ponúka žiakom ZŠ študijné odbory: obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy,kozmetika,ka
Baničova 14, 949 01 Nitra
tel:037/7730542
ukázať
v mape

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu - stredné školy

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre
Levická 40, 950 03 Nitra
tel:0376410113, 0376550111
ukázať
v mape

Elokované pracovisko - Súkromná obchodná akadémia Nitra - Súkromná obchodná akadémia

V EP Súkromnej spojenej školy Štúrovo majú uchádzači o štúdium možnosť študovať odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Tento 5-ročný študijný odbor je zameraný na odborné ekonomické vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku.Okrem dennej formy štúdia je možnosť študovať aj vo večernej forme v študijnom odbore obchodná akadémia. Tento 2-ročný študijný odbor je určený pre dospelých uchádzačov o štúdium, ktorí majú záujem získať maturitné vysvedčenie.
Štúrova 22 (budova VBC), 949 01 Nitra
tel:037/6425064, 0905 581 990
ukázať
v mape

Odlúčené pracovisko praktického vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra - CHRENOVÁ - Kaderníctvo a kozmetika - stredné školy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra ponúka žiakom ZŠ študijné odbory: obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy,kozmetika,ka
Ďurčanského 2, 949 01 Nitra - Chrenová
tel:037/7335721
ukázať
v mape

Súkromná stredná odborná škola Animus - Stredné školy - Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

SSOŠ Animus Nitra poskytuje kvalitné vzdelanie v oblasti podnikania, informačných systémov a služieb, ako aj manažmentu cestovného ruchu.
Akademická 4, 949 01 Nitra
tel:0903 702 930
ukázať
v mape

Obchodná akadémia Zlaté Moravce - stredné školy

Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach
Bernolákova 26 , 953 20 Zlaté Moravce
tel:037/6421904
ukázať
v mape

Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra - stredné školy

Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra ponúka pre budúcich žiakov odbory: výživa a šport, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín a potravinárstvo.
Slančíkovej 2, 94901 Nitra
tel:037/653 16 42, 037/653 63 35
ukázať
v mape

SOŠ Potravinárska Nitra - stredné školy

SOŠ potravinárska v Nitre rozvíja a podporuje odvekú tradíciu pekárstva, cukrárstva a mlynárstva. Zabezpečte svojim deťom úspešnú budúcnosť!
Cabajská 6, 949 01 Nitra
tel:037/65 244 00
ukázať
v mape

Stredná odborná škola technická Vráble - stredné školy

Stredná odborná škola Vráble - ponuka štvorročného štúdia s výučným listom, maturitou so zameraním na na strojárstvo a elektrotechniku pre chlapcov a dievčatá
Ul.1.mája 500, 95201 Vráble
tel:037/7832111
ukázať
v mape

SOŠ veterinárna Nitra - stredné školy

SOŠ veterinárna Nitra ponúka svojim záujemcom úplne stredné odborné vzdelanie v odboroch agropodnikanie a veterinárne zdravotníctvo a hygiena.
Drážovská 14, 95012 Nitra
tel:037/792 20 01 fax:037/792 20 22
ukázať
v mape

Gymnázium, Párovská 1, Nitra - Stredné školy - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Gymnázium - Gymnázium, Párovská 1, Nitra - piate najväčšie gymnázium
Párovská 1, 950 50 Nitra
tel:037/69 330 11
ukázať
v mape

Stredná odborná škola techniky a služieb - stredné školy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra ponúka žiakom ZŠ študijné odbory: obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy,kozmetika,ka
Cintorínska 4, 949 01 Nitra
tel:037/6528379
ukázať
v mape

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra - stredné školy

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra ponúka žiakom ZŠ študijné odbory: Diplomovaná všeobecná sestra, Farmaceutický laborant, Sanitár, Zdravotný asistent
Farská 23, 950 50 Nitra
tel:037/79 30 002, 0903 520 891 fax:037/79 30 007
ukázať
v mape

Gymnázium Nitra - Stredné školy - Gymnázium Nitra - bilingválne štúdium

Bilingválne štúdium Nitra - absolvent našej školy získa úplné stredné všeobecné vzdelanie a má plne rozvinuté jazykové schopnosti
Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel:037/ 65 36 336
ukázať
v mape

Hotelová akadémia Nitra - stredné školy

Hotelová akadémia Nitra - študentom ponúkame dobrý predpoklad pre uplatnenie v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania, ekonomiky, obchodu a služieb.
Slančíkovej 2, 94901 Nitra
tel:037/692 50 13,037/653 63 35 fax:037/733 62 24
ukázať
v mape

Odborné učilište internátne Mojmírovce - Stredné školy - Odborné učilište internátne Mojmírovce

Odborné učilište internátne Mojmírovce kladie dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
tel:037 / 7798137
ukázať
v mape

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra - stredné školy

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra - ponuka úplného stredného odborného vzdelania, ukončením maturitným vysvedčením, alebo výučným listom s možnosťou ...
Novozámocká 220, 949 05 Nitra
tel:037/655 04 55
ukázať
v mape

Stredná odborná škola Nábrežie mládeže 1, Nitra - stredné školy

Stredná odborná škola Nábrežie mládeže 1 Nitra ponúka uchádzačom mnoho odborov so širokým uplatnením. Vybrať si môžete zo štvorročných, trojročných, nadstavbové
Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
tel:037/7721830, 037/7721829
ukázať
v mape

Stredná športová škola - stredné školy

Stredná športová škola v Nitre poskytuje svojim potenciálnym študentom široký výber študijných odborov s rôznym zameraním na šport.
Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel:037/ 65 36 336 fax:037/73 362 24
ukázať
v mape

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre - stredné školy

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra - poskytnutie kvalitného vzdelanie, duchovnej orientácie, výučba cudzích jazykov a diferenciácia podľa záujmu študentov
Farská 19, 949 01 Nitra
tel: 037/ 652 66 21
ukázať
v mape

Odlúčené pracovisko praktického vyučovania, Cabajská 30, Nitra - Autoservis - stredné školy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra ponúka žiakom ZŠ študijné odbory: obchod a podnikanie, prevádzka a ekonomika dopravy,kozmetika,ka
Cabajská 30, 949 01 Nitra
tel:037/7720575
ukázať
v mape

Súkromné konzervatórium v Nitre - stredné školy

Súkromné konzervatórium v Nitre je stredná umelecká škola, ktorá vzdeláva študentov denného štúdia v odboroch: tanec, hudobno-dramatické umenie, hudba a spev.
Krčméryho 2, 949 01 949 01 Nitra
tel:037/652 35 18, 0905 831 505
ukázať
v mape

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre - stredné školy

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - ponuka štvorročného denného štúdia v odboroch grafický dizajn, fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo
Samova 14, 94901 Nitra
tel:037 642 29 03, 0902 099 002, 0905/ 641803