Kam na vysokú školu 2022/2023 - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 
Aktuálna téma: Kam na vysokú školu 2022/2023

Už je čas, kedy väčšina maturantov posiela prihlášky na vysoké školy. Pre mnohých je vstup na vysokú školu jasnou cestou, pre iných veľkou neznámou, ktorým smerom sa vybrať.

Zoznam článkov zaradených do témy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2018/2019, spravodajnitra.sk

Aj v budúcom akademickom roku 2018/2019 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ponúka svojim uchádzačom odborné a praktické študijné programy, ktoré im zaručia od


22.01.18-11:01 | počet príspevkov: 0

Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně - najlepšia ekonomka na Morave

Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně - najlepšia ekonomka na Morave, spravodajnitra.sk

Sme moderná a stále sa rozvíjajúca fakulta, ktorá sleduje trendy vo vzdelávaní i vo výskume. Naša fakulta ponúka ekonomické a informatické vzdelanie na všetkých troch stupňoch vyso


06.02.14-22:56 | počet príspevkov: 0

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, spravodajnitra.sk

Riešite aj Vy otázku "Kam na vysokú školu?" a zaujímajú Vás odbory a smerovanie v pedagogickej či sociálnej oblasti? Tak neváhajte a rozhodnite sa pre Pedagogickú fakultu


12.02.15-12:06 | počet príspevkov: 0

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave<br>Slovenská technická univerzita v Bratislave, spravodajnitra.sk

Pred koncom štúdia na strednej škole stoja študenti pred dôležitým rozhodnutím – kam na vysokú školu ? Konkurencia je veľká, na výber majú skutočne z mnohých možností. Čo Vám posky


29.01.15-13:20 | počet príspevkov: 0

Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

Technická fakulta SPU v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022, spravodajnitra.sk

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako Mechanizačná, ponukou akreditovaných štúdijných odborov reaguje na aktuálne podmienky trhu práce. Naši absolventi zvyčajne neklop


17.04.19-21:13 | počet príspevkov: 0

Fakulta hospodárskej informatiky - EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky - EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave, spravodajnitra.sk

Fakulta hospodárskej informatiky má vyše 50 ročnú históriu a poskytuje vzdelanie študentom v špecifických a na Slovensku jedinečných študijných programoch, ktoré sú vyhľadávané zam


14.01.16-09:46 | počet príspevkov: 0

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici - odborné zdravotnícke vzdelanie

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici - odborné zdravotnícke vzdelanie, spravodajnitra.sk

Končíš strednú školu a zaujíma ťa oblasť zdravotníctva? Chcel/a by si sa stať jedným z odborníkov v tomto odbore? Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici je tou sprá


21.11.17-13:48 | počet príspevkov: 0

Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU

Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU, spravodajnitra.sk

Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na Dni otvorených dverí 11. februára 2016.


29.01.16-09:18 | počet príspevkov: 0

Stavebná fakulta STU v Bratislave - pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov

Stavebná fakulta STU v Bratislave - pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov, spravodajnitra.sk

Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU. Vybrať si môžeš zo širokej ponuky akreditovaných študijných programov na všetkých 3 stupňoch štúdia. Tak neváhaj a pridaj sa k nám!


10.11.17-10:40 | počet príspevkov: 0

International Master Double Degree Program in Agrarian Trade and Marketing (EURUS AGRI)

International Master Double Degree Program in Agrarian Trade and Marketing (EURUS AGRI), spravodajnitra.sk

Outstanding opportunity for you to add international dimension to your master education and learn more languagues provided by Russian State Agrarian University - MTAA, Moscow, Russ


10.02.16-09:56 | počet príspevkov: 0

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, spravodajnitra.sk

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1991 sa do histórie vysokého školstva na Slovensku zapísala tým, že bola prvou fakulto


12.03.15-12:17 | počet príspevkov: 0

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre - Prečo sa tu oplatí študovať?

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre - Prečo sa tu oplatí študovať?, spravodajnitra.sk

V nadväznosti na takmer päťdesiatročnú tradíciu vzdelávania maďarských pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, resp. i jej predchodkyniach bola na jeseň v roku 2003 z


08.06.16-12:50 | počet príspevkov: 0

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, spravodajnitra.sk

Poslaním Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline je rozvíjať vzdelanosť, vedu a výskum v duchu všeľudských humanitných tradícií a svojou širokospektrálnou humanitnou profiláciou prisp


24.01.17-10:22 | počet príspevkov: 0

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - príležitosť pre najlepších

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - príležitosť pre najlepších, spravodajnitra.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je prestížnou fakultou ekonomického zamerania v SR, ktorej cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných a jazykovo schopnýc


27.02.18-10:37 | počet príspevkov: 0

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene, spravodajnitra.sk

Technická univerzita vo Zvolene je špičkovou slovenskou vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou medzinárodného významu. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie bola v roku 2


22.01.15-13:51 | počet príspevkov: 0

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, spravodajnitra.sk

Dôležitým krokom každého absolventa strednej školy je rozhodnutie, či ísť na vysokú školu a ak áno, tak kam. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Vám poskytuje technick


02.02.15-10:33 | počet príspevkov: 0

Pedagogická fakulta UKF v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2017/2018

Pedagogická fakulta UKF v Nitre - možnosti štúdia v akademickom roku 2017/2018, spravodajnitra.sk

Milí uchádzači o štúdium, rozhodovanie kam na vysokú školu je dôležitý proces ovplyvňujúci životnú dráhu človeka a jeho výsledok by mal byť odrazom vašich životných ašpirácií založ


18.02.16-11:04 | počet príspevkov: 0

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - sloboda, rozmanitosť, poznanie

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove -  sloboda, rozmanitosť, poznanie, spravodajnitra.sk

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v


08.12.15-09:25 | počet príspevkov: 0

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, spravodajnitra.sk

Chceli by ste sa uplatniť v strojárstve, spolupracovať na výrobe automobilov a máte vzťah k počítačovým technológiám? Študijné programy, ktoré ponúka Fakulta špeciálnej techniky, s


11.02.15-09:40 | počet príspevkov: 0

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, spravodajnitra.sk

Chcete študovať perspektívne technické odbory na jednej z najlepších technických fakúlt na Slovensku? Hľadáte spojenie kvalitného vzdelania a odbornej praxe? Fakulta priemyselných


16.02.16-11:53 | počet príspevkov: 0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre – štúdium prepojené s praxou

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre – štúdium prepojené s praxou, spravodajnitra.sk

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí medzi najlepšie fakulty v SR so zameraním na potravinárstvo, biotechnológiu a biológiu. Naším cieľom je vzdelávanie a vych


25.02.21-10:40 | počet príspevkov: 0

Deň otvorených dverí 2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Deň otvorených dverí 2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , spravodajnitra.sk

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priest


06.03.18-09:06 | počet príspevkov: 0

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - študuj na najlepšej pedagogickej fakulte na Slovensku

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave - študuj na najlepšej pedagogickej fakulte na Slovensku, spravodajnitra.sk

Patríš medzi tých, ktorí vždy obdivovali prácu svojich vyučujúcich? Baví ťa práca s deťmi a chcel/a by si viac vedieť o predmetoch, ktoré ťa vždy zaujímali na základnej či strednej


02.02.15-10:27 | počet príspevkov: 0

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre – šanca na úspech

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  – šanca na úspech, spravodajnitra.sk

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre je významnou fakultou spoločenského zamerania v SR ktorej cieľom je príprava a výchova prvotriednych a jazykovo zdatný


08.03.21-14:27 | počet príspevkov: 0

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - špecializované zdravotnícke odbory

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - špecializované zdravotnícke odbory, spravodajnitra.sk

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


20.10.16-11:36 | počet príspevkov: 0

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, spravodajnitra.sk

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne


15.01.16-13:19 | počet príspevkov: 0

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave - najlepšia technická fakulta na Slovensku

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave - najlepšia technická fakulta na Slovensku, spravodajnitra.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie vychováva už 75 rokov kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického, potravinárskeho, farmaceutického a kozmetického priemyslu,


28.10.15-12:18 | počet príspevkov: 0

Fakulta umení Ostravskej univerzity v Ostrave

Fakulta umení Ostravskej univerzity v Ostrave, spravodajnitra.sk

Fakulta umení Ostravskej univerzity v Ostrave ako jediná fakulta v ČR ponúka možnosť štúdia v bakalárskom a nadväzujúcom magisterskom programe Výtvarných umení a Hudobných umení.


27.01.15-11:54 | počet príspevkov: 0

Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!

Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!, spravodajnitra.sk

Spoj svoju budúcnosť s kreatívnym zamestnaním...


22.01.18-12:52 | počet príspevkov: 0

Drevárska fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene

Drevárska fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene, spravodajnitra.sk

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene je orientovaná na vysokoškolskú výučbu v širokom spektre drevárskych disciplín, na komplexný výskum a využitie dreva. Je jedinou


18.01.17-14:13 | počet príspevkov: 0

VŠEMvs v Bratislave - študujte na našej vysokej škole bez prijímacích skúšok

VŠEMvs v Bratislave - študujte na našej vysokej škole bez prijímacích skúšok, spravodajnitra.sk

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave poskytuje svojim uchádzačom kvalitné akreditované bakalárske a magisterské študijné programy vhodné pre absolventov


11.03.14-14:23 | počet príspevkov: 0

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave, spravodajnitra.sk

Fakulta architektúry je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti archit


25.02.15-12:53 | počet príspevkov: 0

International Master Double Degree Program in Business Economics

International Master Double Degree Program in Business Economics, spravodajnitra.sk

Outstanding opportunity for you to add international dimension to your master education provided by University of Agriculture in Krakow, Poland & Slovak University of Agriculture i


10.02.16-09:43 | počet príspevkov: 0

Neváhaj a príď študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Neváhaj a príď študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, spravodajnitra.sk

Aj ty premýšľaš, kam ísť študovať na vysokú školu? Staň sa jedným zo študentov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre!


16.03.16-10:00 | počet príspevkov: 0

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - informácie o štúdiu v akademickom roku 2016/2017

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - informácie o štúdiu v akademickom roku 2016/2017, spravodajnitra.sk

Zaujíma ťa, ako funguje svet? Chceš ho meniť a zlepšovať? Nebojíš sa výziev a priťahuje ťa neznámo? Myslíš si, že počítače nám uľahčujú život? Chceš namiesto vyrábania problémov pr


10.02.16-11:29 | počet príspevkov: 0