Kam v meste - Voľný čas - bary, kluby - Kam v meste | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
Galéria produktov
 
 

bary, kluby

bary, kluby - preverené kontakty, podrobné informácie o firmách, ponuky, akcie firiem z Nitry a okolia. Vyhľadávač firiem, spoločností a prevádzok z Nitry
ukázať
v mape

Music a Cafe - bary, kluby

Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do novo­ot­vo­re­nej kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

Tešíme sa na Vás!
Akademická 1 CENTRO Nitra, 949 05 Nitra
tel:0918 651 7340903 720 068
ukázať
v mape

Park kultúry a oddychu, estrádna hala - PKO Nitra - bary, kluby

Bar a klub v areáli Parku kultúry a oddychu estrádna hala PKO Nitra je príjemným miestom na oddych v spoločnosti priateľov.
J. Kráľa 4, 949 01 Nitra
tel:037/7413 046, 0903 211 829
ukázať
v mape

Klub Nájomná jednotka 210 Nitra - bary, kluby

V Klube Nájomná jednotka 210 v Nitre si môžete vybrať z rôznych druhov kultúrnych podujatí. Vďaka novootvoreným priestorom zažijete neopakovateľnú atmosféru.
Chrenovská 30, 949 01 Nitra
tel:0905 702 971