Internetové vzdelávanie dopĺňa a skvalit - Služby a rôzne | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Služby a rôzne v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Internetové vzdelávanie dopĺňa a skvalitňuje tradičnú výučbu

dátum pridania: 07.09.18-09:44

V ostatných rokoch nastal veľký boom v e-vzdelávaní. Nenahrádza tradičné vzdelávanie a kontakt učiteľa so žiakom, no skvalitňuje a dopĺňa nové formy výučby. Developeri sa s názorom stotožňujú. Aké sú výhody tohto e-learningu pre našu budúcnosť?

Už v roku 2005 bolo jednou z hlavných priorít Európskej únie v rámci informatizácie skvalitniť a podporiť e-vzdelávanie. Vďaka internetu môžu ľudia študovať, dopĺňať si informácie, podporovať už získané informácie a vyhľadávať čokoľvek, čo im neumožňuje napríklad denne dochádzať na denné prednášky. Okrem toho školy, inštitúcie či firmy umožňujú svojim zamestnancom či študentom absolvovať odbory a vzdelávacie kurzy prostredníctvom internetu. Môžu tak lepšie komunikovať so svojimi nadriadenými a spolužiakmi, prípadne spolupracovať na riešení viacerých úloh.

Zo psychologického hľadiska to nenahradí priamy kontakt s človekom a nie je to prospešné z dlhodobého hľadiska pre ani jednu stranu. Pre čerpanie energie a využitie flexibility času je to však omnoho efektívnejšie. Čo sa týka e-learningového doplnkového vzdelávania, ľudia využívajú najmä balík MS Office a ďalšie štatistické nástroje. Potom sa to odvíja od odvetvia, ktorému sa venujú: marketing, priemysel, obchod, manažment.

Čo je nevyhnutné dodať, podľa štatistík veľa mladých ľudí využíva kurzy Excelu s možnosťou vybrať si náročnosť od začiatočníka, mierne pokročilého až po pokročilý level. Excelovské zručnosti požaduje od absolventov škôl, ale i od svojich zamestnancov čoraz viac firiem, nakoľko sú bežnou súčasťou firemného procesu. Tento tabuľkový softvér s možnosťou ukladania a vizualizácie dát dokáže jednoduché úkony, ale i zložité procesy a štatistické operácie, ktoré sa človek dokáže naučiť i prostredníctvom kurzov Excelu.

Internetove vzdelavanie easyexcel_sk

Takéto e-learningové kurzy majú mnoho výhod, zväčša pre ľudí, ktorí majú problém s každodenným dochádzaním, časovým prispôsobením a ďalšími faktormi. Oveľa jednoduchšou a kvalitnou voľbou sú kurzy Excelu prostredníctvom internetu, ktoré zväčša bývajú rozdelené do troch blokov, a to na priame tutoriály hodín videonávodov, ako s Excelom pracovať. Ďalším okruhom sú domáce úlohy a zadania, ktorými treba prejsť, aby si človek overil zručnosti Excelu; posledným okruhom sú zdrojové súbory dát Excelu, ktoré ponúka väčšina kurzov Excelu ako samozrejmosť k balíku.

Kurz je určený zväčša pre každého, kto Excel potrebuje a chcel by sa v ňom vedieť orientovať až po ľudí, ktorí sa chcú naučiť zvládať náročné a komplikované štatistické operácie. Mnoho pracovníkov, študentov či vedcov využíva Excel nielen v práci, ale aj v každodennom živote. Tabuľky, štatistiky a analýzy dokážu pomôcť pri výpočtoch a v súčasnosti ponúkajú aj rôzne podoby vzhľadov, farieb či prispôsobenia okien. Takto po exportovaní človek akoby ani nemal pocit, že niečo robil v Exceli.

Môžeme skonštatovať, že Excel je výbornou pomôckou pri jednoduchých i zložitých úkonoch a kurz Excelu prostredníctvom internetu je čoraz vyhľadávanejší nielen pre firmy a zamestnancov, ale i pre študentov a mladých ľudí.

Tento článok vznikol v spolupráci s www.easyexcel.sk.
 

obrázok: pixabay.com
 poslať článok mailom  vytlačiť článok