Hrubá stavba - Hrubá stavba | moja Nitra
 
Fanstránka tohto magazínu

Užitočné linky

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 

 
Katalóg firiem


Hrubá stavba:
hydroizolácie (0)
betón a príslušenstvo (0)
kameň, štrky, piesky (0)
drevo, rezivo pre hrubú stavbu (0)
stavebný železiarsky a hutný materiál (0)
pomocné stavebné materiály (0)
schodiskové systémy (0)
komínové systémy (0)
stropné systémy a preklady (0)
výkopové a zemné práce (0)
debniace a armovacie práce (0)
betonárske práce (0)
murárske práce (0)
stavebné zámočnícke práce (0)
pomocné stavebné práce (0)
iné špecializované stavebné činnosti (0)
komunikácie a spevnené plochy (0)
vybavenie staveniska (0)