Helen Doron - prirodzená a zábavná forma anglič - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Helen Doron - prirodzená a zábavná forma angličtiny pre deti

dátum pridania: 28.08.14-15:35

Helen Doron Early English je osvedčená metóda výučby anglického jazyka, ktorú vyvinula britská lingistka Helen Doron. Ponúka množstvo zaujímavých kurzov, ktoré sú pre deti inšpiráciou, spĺňajú tie najvyššie akademické štandardy a pomáhajú zvyšovať schopnosť detí učiť sa a rozvíjať ich spoločenský život.

Spoločnosť Helen Doron poskytuje kvalitné vzdelávacie programy už 25 rokov a v súčasnosti má licencie vo viac ako 23 krajinách. Hellen Doron Early English učí deti v malých skupinkách 4-8 detí od 3 mesiacov do 14 rokov.

Helen Doron Baby´s Best Star

Je známe, že ideálny čas na osvojenie si cudzieho jazyka je obdobie, keď sa dieťa začína učiť aj svoj materinský jazyk. A presne na tejto metóde je založený kurz Helen Doron Baby´s Best Start. Dieťa sa netradičnými a pritom veľmi pútavými formami prostredníctvom zaujímavých príbehov, veselých pesničiek a inšpiratívnych hier zoznámi s cudzím jazykom a osvojí si angličtinu ako svoj vlastný, materinský jazyk. A to nenásilným, hravým spôsobom, ktorý ho navyše bude baviť. Okrem toho sa zdokonaluje fyzický rečový vývin dieťaťa, zvyšuje sa jeho inteligencia a posilňuje sa vzťah rodič-dieťa.Helen Doron od 2 do 6 rokov
Keď je Vaše dieťatko vo veku od 2 do 6 rokov je priam naprogramované na osvojenie si nielen materinského jazyka. Je to z toho dôvodu, že tí najmenší sú schopní spontánne si zapamätať jednotlivé slová až po jednoduché gramatické štruktúry a porozumieť im oveľa jednoduchšie, ako staršie deti či dospelí. Preto vo výučbe postupujú doslova míľovými krokmi. Okrem toho tým, že sa Vaše dieťatko učí druhý jazyk, rozvíja svoju mozgovú kapacitu a schopnosti vzdelávania, ktoré sú pre neho potrebné počas celého života. Napríklad aj v oblasti vedy, hudby, umenia alebo ktorejkoľvek inej činnosti, ktorú si Vaše dieťa v neskoršom veku samo vyberie.

Helen Doron pre školákov
Aj Vy určite viete, že potreba poznania cudzieho jazyka je už dnes samozrejmosťou. Ak ste s výučbou Vášho dieťaťa ešte nezačali, je najvyšší čas. Vysokokvalifikovaní a vyškolení pedagógovia učia Vaše deti angličtinu tým najprirodzenejším spôsobom. Vaše dieťa sa sa bude vyjadrovať po anglicky s ľahkosťou a jej osvojenie si bude užívať. Na kurzoch začínajú deti postupne - od schopnosti počúvania a hovorenia. A až neskôr, keď sú tieto zručnosti dostatočne upevnené, venujú sa čítaniu a písaniu. Vďaka malým skupinkám - od 4 do 8, majú Vaše deti dostatočný priestor na aktívne vyjadrovanie a používanie jazyka v kontexte reálnych situácií.Materiály, s ktorými budú Vaše deti pracovať na kurzoch Helen Doron sú doplnkom k školskej výučbe. Takže to, čo sa deti naučia na kurze, posilní a doplní látku preberanú v škole. Veľkou výhodou kurzov však je aj to, že sa s osvojením cudzieho jazyka netrápia, pretože sa ho naučia pre nich zábavným spôsobom.

Na hodinách je využívaná pozitívna motivácia a zvedavosť vašich detí, ale aj ich hravosť, súťaživosť a túžba po úspechu. Vaše deti tak oproti svojim rovesníkom budú jazykovo istejšie a zdatnejšie. Intenzitu výučby podporujú kurzy Helen Doron pomocou špeciálnych CD nahrávok, ktoré deti počúvajú v domácom prostredí. Tým sa napodobňuje anglofónne zvukové pozadie, čo je najefektívnejší spôsob výučby cudzieho jazyka. Vďaka týmto nahrávkam nemajú deti angličtinu len raz za týždeň, ale až 15 krát.Helen Doron Early English kombinuje jednotlivé formy výučby:

  • opakované počúvanie-prirodzený a bezstarostný spôsob prenikania do anglického jazyka
  • osobné vedenie, interakcia a rozvíjanie pomocou špeciálne školeného učiteľa
  • učebné materiály určené na domáce počúvanie
  • aktivity, ktoré pomáhajú deťom vnímať učivo všetkými piatimi zmyslami
  • aktívne učenie-praktické hovorenie a používanie jazyka

Kurz Polly the Collie vo vašej škôlke
Polly the Collie je kurz založený na metodike HDEE, určený pre väčšiu skupinu detí. Deti sa vďaka nemu naučia približne 360 anglických slovíčok a zoznámia sa so stavbou vety v angličtine. V kurze Polly the Collie sa škôlkari môžu tešiť na príbehy a pesničky primerané ich veku. Pritom sa zoznámia s viacerými spôsobmi vyjadrenia hudby. Učivo si môžu zopakovať aj doma počúvaním CD. Špeciálne vyškolení učitelia vedia, ako udržať pozornosť detí na hodine starostlivo naplánovanými aktivitami a napínavými hrami. Postarali sme sa aj o domácu zábavu pre vaše dieťa. Na našej stránke sú k dispozícii na stiahnutie rôzne aktivity na rozvoj tvorivosti.
Prečo odporúčame kurz Polly the Collie pre materské školy?

Ak sa dieťa začne učiť v ranom veku, má to veľmi priaznivý vplyv na vytváranie nervových prepojení v mozgu, a teda aj na jeho celkový vývin. Deti výborne napredujú, ak sa prihliada na potreby spojené s ich vývojom a ak majú pocit bezpečia, istoty a porozumenia. Kurz je dynamický a plný zábavy. Deťom umožňuje zoznámiť sa so slovnou zásobou a stavbou vety v angličtine hravou formou. S týmto cieľom sú do učebných plánov zaradené rôzne zábavné aktivity, veľa pesničiek a príbehov. Okrem toho kurz pomáha rozvíjať komunikačné zručnosti a budovať zdravé sebavedomie detí. Napriek tomu, že výučba prebieha vo väčších skupinách, veľký dôraz sa kladie na vyzdvihovanie úspechu dieťaťa. Dôležitá je aj príjemná atmosféra.

Čo sa deti naučia v kurze Polly the Collie?

  • približne 360 anglických slovíčok z tematických oblastí zaujímavých pre deti v škôlkarskom veku
  • 14 originálnych pesničiek, pri ktorých môžu aj tancovať
  • a lásku k anglickému jazyku a radosť z učenia, vďaka čomu sa zvyšuje ich sebavedomie
     

Darujte Vašim deťom angličtinu do života! ZÁUJEMCOV O KURZY VŽDY POZÝVAME NA BEZPLATNÚ UKÁŽKOVU HODINU. Na tejto hodine sa rodičia môžu zoznámiť s lektorkou a s jej prístupom k deťom, s učebnými materiálmi a s hlavnými zásadami metódy.

Helen Doron - PhDr. Lucia Jechová, PhD.
Kupecká 4, Nitra
0918 538 658
www.helendoron.sk
nitra@helendoron.sk


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok