Geodetická kancelária GEA Ľubo - Stavba na kľúč, príprava | moja Nitra
 
 

Geodetická kancelária GEA Ľubomír Šagát - dlhoročné skúsenosti a zarúka spoľahlivých služieb

dátum pridania: 13.01.20-08:18

Firma GEA Nitra ponúka svojim klientom dlhoročné skúsenosti v oblasti geodetických činností, ako sú vymeriavacie práce, inžinierska geodézia či geometrické zakreslenie plánov. Na naše profesionálne služby sa môžete spoľahnúť!

Geodetická kancelária GEA Nitra

Firma GEA Nitra Vám už od roku 1992 ponúka svoje služby v oblasti geodetických činností. Naším cieľom je robiť všetko, aby bola naša práca čo najlepšia. Pracujeme s moderným vybavením, ktoré nám umožňuje rýchlo a efektívne splniť svoje záväzky pod dohľadom autorizovaného geodeta.

Geodetická kancelária GEA NitraGeodetická kancelária Gea Nitra

Služby geodeta

Zabezpečujeme geodetické činnosti od predrealizačneho zamerania, porealizačné zameranie stavieb, geometrické plány, polohopisy a výškopisy, zameriavanie žeriavových dráh, vytyčovanie stavieb a iné inžinierske práce. Robíme aj vytyčovacie práce pre stavby a aj práce spojené s Katastrom nehnuteľností (identifikácie parciel, výpisy z LV a snímky z KN máp).

Geodetická kancelária Gea NitraGeodetická kancelária Gea Nitra

Zabezpečenie plánov

Svojim klientom ponúkame kvalitne spracované:

  • geometrické plány - na určenie vlastníckych práv (ak nie je LV), oddelenie pozemku, zameranie rozostavanej stavby, zariadenie vecného bremena

  • plány skutočného prevedenia stavieb

  • polohopis a výškopis

  • vytyčovacie plány

  • inžiniersku geodéziu - vytýčenie stavieb, porealizačné zamerania, kubatúry, žeriavové dráhy

  • ostatnú inžiniersku geodéziu - geodetické zameranie rodinného domu, zameranie podlahy

Geodetická kancelária Gea NitraGeodetická kancelária Gea NitraGeodetická kancelária Gea Nitra

Otváracie hodiny

Využite služby našej geodetickej kancelárie GEA Nitra na vytyčovanie hraníc pozemkov a taktiež aj činnosti pri zameriavaní stavieb a budov. Tešíme sa na Vašu návštevu cez pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:30 hod. na ulici Janka Kráľa v Nitre. Na telefónnom čísle sme Vám k dispozícii nepretržite počas celého dňa.

Geodetické práce Gea Nitra Geodetické práce Gea Nitra

Spoľahlivo a profesionálne Vám pomôžeme pri manipulácii s nehnuteľným majetkom. 

 

Geodetická kancelária GEA Nitra

Janka Kráľa 35 (oproti ZŠ Tulipánová)

949 01 Nitra

Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Šagát

0905 642 385

lubomir.sagat@gmail.com

gea@post.sk

www.gea.mojanitra.sk

www.geanitra.sk

Nájdete nás aj na facebooku:

 

 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok