Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - špecializované zdravotnícke odbory

dátum pridania: 20.10.16-11:36

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Štyri akreditované študijné programy

Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

fakulta zravotnictva szu banska bystricafakulta zravotnictva szu banska bystrica

fakulta zdravotnictva szu v banskej bystricifakulta zdravotnictva szu v banskej bystrici

Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici - zdravotnícke špecializované štúdium 

Fakulta získala v júli 2013 akreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra v nasledovných špecializačných odboroch:

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

  • Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  • Inštrumentovanie v operačnej sále

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí.

fakulta zdravotnictva

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici oznamuje uchádzačom, že termín podania prihlášok na špecializačné štúdium v odboroch:

  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť

  • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite

  • inštrumentovanie v operačnej sále

pre akademický rok 2017/2018 je do 28. februára 2017

fakulta zdravotnictva

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava - Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici


Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica
tel. +421 48 3248 015

 

www.szu.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok