Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre - P - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre - Prečo sa tu oplatí študovať?

dátum pridania: 08.06.16-12:50

V nadväznosti na takmer päťdesiatročnú tradíciu vzdelávania maďarských pedagógov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, resp. i jej predchodkyniach bola na jeseň v roku 2003 založená Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF.

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Vznik fakulty bol podmienený úsilím zjednotiť prípravu maďarských pedagógov na univerzite. Úlohou fakulty je príprava budúcich pedagógov a odborníkov, ktorí zvládajú komunikáciu v niekoľkých jazykoch, a ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy či cestovného ruchu. Vďaka významným domácim aj zahraničným odborníkom, ktorí na fakulte zabezpečujú výučbu, naši absolventi získavajú diplom uznávaný doma i v zahraničí.

ukf

Okrem vzdelávania tvorí neoddeliteľnú súčasť aktivít fakulty aj vedecko-výskumná činnosť. Významný podiel tvoria vedecko-výskumné projekty fakulty riešené v spolupráci s domácimi a zahraničnými univerzitami, výskumnými ústavmi, štátnymi a mimovládnymi organizáciami. Výsledky výskumu sú publikované v monografiách, vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch na domácich i medzinárodných konferenciách.

ukf

Študentský život v Nitre

Pre univerzitné prostredie v Nitre je okrem zabezpečovania vysokej úrovne vzdelávania, veľmi dôležité upevňovanie pocitu spolupatričnosti. Pri svojich zábavách a divadelných predstaveniach, sú nitrianski študenti vždy obklopení priateľmi. Z bohatej programovej ponuky si každý poslucháč nájde pre seba vhodnú príležitosť na zábavu. Tí, ktorí sa zaujímajú o ľudový tanec, môžu navštevovať folklórny súbor Ponitran, hlasovo nadaní, môžu obohacovať spevácky zbor univerzity. V Aule Magne pôsobí aj Filmový klub UKF. Univerzita umožňuje aj rôzne športové aktivity.

folklorny subor

Akreditované bakalárske študijné programy

  • Stredoeurópske areálové štúdiá

  • Regionálny cestovný ruch

  • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

  • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

ukf

Akreditované magisterské študijné programy

  • maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácií

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácií

  • stredoeurópske areálové štúdiá

ukf

Stredoeurópske areálové štúdiá

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (ÚSJK) Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre ponúka záujemcom doplňujúce prijímacie konanie na bakalársky študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá v dennej forme. Študijný program je akreditovaný študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry a jeho výučbu v rámci ÚSJK zabezpečujú špičkoví odborníci v odbore jazykovedy, literárnej vedy, kulturológie i estetiky s bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou na Slovensku i v zahraničí. Vedúcim pracoviska je popredný slovenský literárny vedec a semiotik Tibor Žilka.

ukf nitra

Študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá na bakalárskom stupni štúdiá pripravuje študenta na uplatnenie sa v kultúrnych a osvetových zariadeniach, v rámci nižšieho stupňa štátnej správy a samosprávy, predovšetkým v oblasti rozvíjania kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím. Absolvent štúdia bude slovom a písmom ovládať minimálne jeden cudzí jazyk regiónu V4 (maďarský, poľský, český), bude tiež disponovať vedomosťami o českej, poľskej, maďarskej a slovenskej literatúre a iných umeniach (napr. o kinematografii a divadle). Absolvent si tiež osvojí základné otázky kultúrnych procesov v spoločenskom živote, a tak nadobudne základné predpoklady pre interkultúrnu komunikáciu v etnicky rôznorodom prostredí strednej Európy. Medzi úspešných absolventov ÚSJK patrí šéfredaktor denníka Új Szó Norbert Molnár, nitriansky hudobník Matej Oravec (Slobodná voľba, Bijouterrier) či fotograf Erik Knotek.

ukf

Okrem prednášok ponúka ÚSJK FSŠ UKF v Nitre besedy so špičkovými teoretikmi i umelcami. V poslednom období pôdu tejto vysokoškolskej inštitúcie navštívili slovenskí spisovatelia Michal Hvorecký, Denisa Fulmeková, svetoznámy francúzsky divadelný vedec Patrice Pavis či významný poľský slavista Bogusław Bakuła. Pracovisko zabezpečuje študentom prax v kultúrnych inštitúciách v rámci nitrianskeho i bratislavského regiónu a ponúka im aj výmenné pobyty na partnerských vysokých školách v rámci celej Európy. ÚSJK tiež každoročne organizuje konferencie venované kultúre krajín stredoeurópskeho regiónu (napr. Česká literatúra a film, Židovský kultúrny fenomén, Piráti krásy a pod.).

Prihlášky na štúdium je možné podať do 30. júna 2016. Všetky ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete TU!

Ako vidia študijné programy študenti

Krátky prehľad, o tom čo Vás čaká na Fakulte stredoeurópskych štúdií v Nitre si môžete pozrieť aj v krátkych videách:

 

 Všetky ostatné videá o Fakulte nájdete TU: 

 

Študijné oddelenie Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dražovská 4, 949 74 Nitra

Tel.: 037/640 88 60

E-mail:vsandorova@ukf.sk, zzorvanova@ukf.sk, akelemen@ukf.sk

 

www.fss.ukf.sk/sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok