Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoj - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre – šanca na úspech

dátum pridania: 08.03.21-14:27

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre je významnou fakultou spoločenského zamerania v SR ktorej cieľom je príprava a výchova prvotriednych a jazykovo zdatných odborníkov pre pôsobenie najmä vo verejnej správe a verejnoprávnych inštitúciách na Slovensku a v zahraničí.

Fakulta európskych štúdii aregionálneho rozvoja SPU v Nitre Top umietsnenie medzi spoločenskými fakultami na Slovensku

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Top umiestnenie medzi spoločenskými fakultami
na Slovensku

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) zastáva už roky popredné miesta v hodnotení spoločenských fakúlt na Slovensku, čo je zárukou pre následné pracovné uplatnenie absolventov. Zámerom fakulty je príprava a výchova prvotriednych, jazykovo zdatných absolventov schopných nájsť uplatnenie v oblastiach regionálneho rozvoja a politík EÚ, rozvoja vidieka, vidieckeho turizmu a environmentálneho manažmentu.

 

Štúdium je výrazne podporované intenzívnou výučbou svetových jazykov čo jednoznačne prispieva k budovaniu medzinárodnej súdržnosti a spolupráce.

Štúdium je výrazne podporované intenzívnou výučbou svetových jazykov


Študenti FEŠRR na pravidelnej návšteve Európskej komisie v Bruseli (Október 2017)

Možnosť vycestovať a poznávať iné krajiny je pre študentov neoceniteľná životná skúsenosť.

FESR Nitra Možnosť vycestovať a poznávať iné krajiny je pre študentov neoceniteľná životná skúsenosť.


Študenti FEŠRR na študijnom pobyte na Warsaw Univerzity cez program Erasmus + (august 2017)

 

Prečo študovať na FEŠRR? Spýtajme sa absolventov:

prečo studovat na FESRR

.Michal Molčan, Founder & Editor-in-Chief of Standart Magazine

”Za najväčší prínos do pracovného života považujem skúsenosti zo zahraničných aktivít, prínos v oblasti jazykov, komunikácie a systému práce.”

preco studovat na fakulte europskych studii v nitre
Ing. Lucia Beňková, Štátny radca, Sekcia rozvoja vidieka, Odbor prístupu LEADER, MPRV v SR

”Štúdium na FEŠRR mi umožnilo nájsť si prácu v odbore, ktorý som vyštudovala a tak uplatniť všetky vedomosti, ktoré som počas neho získala.”

 

eurospke studia fakulta v nitre vyhody studia
Ing. Štefan Králik, Odborný referent pre realizáciu programového rozvoja vidieka, Odbor strategických činností ÚNSK

”Vedel som lepšie porozumieť tomu, s čím som sa začal v práci stretávať, prečo niektoré veci musia byť strategicky naplánované a ako fungujú štrukturálne fondy.”

 

Aké sú naše študijne programy?
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

Bakalárske štúdium

  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácií AJ a SJ
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Inžinierske štúdium

  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ v kombinácií AJ a SJ
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Doktorandské štúdium

  • Integrovaný rozvoj vidieka


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Termín podania elektronickej prihlášky na I. stupeň štúdia (1.kolo): do 28. februára 2022
Termín podania elektronické prihlášky (2. kolo): do 30. apríla  2022
Zasadnutie prijímacej komisie (1.kolo): 8. marca 2022
Zasadnutie prijímacej komisie (2.kolo): 7. mája 2022
 

Termín podania elektronickej prihlášky na II. stupeň štúdia: do 10. júna 2022
Zasadnutie prijímacej komisie: 14. júla 2022

Elektronické prihlášky nájdete na:

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk

štúdium na vysokej škole v nitre 


Od vzniku fakulty prešli jej dvermi tisícky úspešných absolventov, vďaka čomu získali neoceniteľné priateľstvá a kontakty. (Promócie FEŠRR jún 2019)

Podrobnejšie informácie získam na: www.fesrr.uniag.sk


V prípade otázok k I. a II. stupňu štúdia môžete kontaktovať študijné oddelenie:


Ing. Veronika Dalkovičová,  veronika.dalkovicova@uniag.sk

Monika Gajdošová, monika.gajdosova@uniag.sk

Otázky k III. stupňu štúdia Vám poskytne:
Ing. Valéria Magáthová, valeria.magathova@uniag.sk

 

fakulta europskych studii nitra

  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra

Tel.: 037/641 57 29

Fax.: 037/641 57 49

Email: dekfesrr@uniag.sk

www.fesrr.uniag.sk

Nájdete nás aj na Facebooku
 poslať článok mailom  vytlačiť článok