Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechn - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

dátum pridania: 15.01.16-13:19

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

FBERGvyprofilované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v týchto oblastiach:

 • geodézia

 • geografické informačné systémy

 • geológia

 • geotechnológie

 • environmentálne technológie

 • získavanie a spracovanie surovín

 • informatizácia a riadenie procesov

 • priemyselná logistika

 • manažérstvo zemských zdrojov

 • využívanie alternatívnych zdrojov energie

 • záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

 • geoturizmus

Fakulta realizuje všetky stupne vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme.

fberg tuke

Jedinečnosť fakulty

Fakulta BERG je originálna vo svojom zameraní a výchove budúcich profesionálov s kvalitnými vedomosťami, schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré môžu kreatívne využiť v manažérskej praxi v oblasti surovinových zdrojov.

fberg tuke

Moderná výučba

Na fakulte sa uplatňujú popri klasických formách výučby nové a moderné metódy orientované na neustále zvyšovanie kvality a praxe, k čomu má vytvorené vynikajúce podmienky – moderné špecializované laboratóriá a multimediálne učebne. Študenti si môžu rozvíjať nadobudnuté vedomosti priamo v týchto laboratóriách, participovať na domácich a zahraničných projektoch orientovaných na nové trendy v riadení a využívaní prírodných zdrojov. Špecifikom FBERG je vyučovanie praktických predmetov formou laboratórnych cvičení.

fberg tuke

Umožňuje svojim študentom študovať to, čo ich najviac baví prostredníctvom 17-tich bakalárskych, 13-tich inžinierskych a 9-tich doktorandských akreditovaných študijných programov s využitím kreditného systému štúdia. Toto štúdium umožňuje študentom vybrať si predmety rozdelené na povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré ich najviac oslovia a v ktorých vidia základ svojej budúcej špecializácie.

fberg tuke

FBERG umožňuje svojim študentom zapájať sa do medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus+, prostredníctvom ktorého môžu semester alebo aj celý akademický rok študovať na partnerských zahraničných školách, čím získajú výraznú výhodu pri svojom budúcom uplatnení na pracovnom trhu a získavajú nové možnosti osobného rozvoja.

fberg tuke

FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov Fakulty BERG.

Možnosti štúdia v akad. roku 2017/2018

V akademickom roku 2016/2017 otvára FBERG 19 študijných programov v dennej forme a 19 študijných programov v externej forme na 1. stupni vzdelávania (Bc.).

Termín podania prihlášky je do 31. mája 2017.
Termín dodania všetkých potrebných dokladov (vrátane maturitného vysvedčenia) je 10.7. 2016.

Poplatok za prijímacie konanie:
Papierová prihláška: 25 €
Elektronická prihláška: 20 €
(pri elektronickej prihláške je potrebné dodať aj klasickú papierovú prihlášku)

Podrobné informácie o podmienkach prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FBERG TU v Košiciach v akademickom roku 2017/2018 nájdete TU.

fberg tuke

V akademickom roku 2016/2017 otvára FBERG 19 študijných programov v dennej forme a 19 študijných programov v externej forme na 2. stupni vzdelávania (Ing.).

Termín podania prihlášky je do 31. mája 2017.
Termín ukončenia prijímacieho konania - rozhodnutie o prijatí je 10.júna 2017.

Poplatok za prijímacie konanie:
Papierová prihláška: 25 €
Elektronická prihláška: 20 €
(pri elektronickej prihláške je potrebné dodať aj klasickú papierovú prihlášku)

Podmienky prijatia a zoznam študijných programov na Fakulte BERG TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017 nájdete TU!

Príďte a zažite to na vlastnej koži!

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

Letná 9, blok A, 2. poschodie,
042 00 Košice

Telefón - ústredňa:
+421-55-602 1111
Sekretariát dekana:
+421-55-633 0018
+421-55-602 2025
Fax:
+421-55-633 6618
E-mail: sekrd.fberg@tuke.sk

www.fberg.tuke.sk/bergweb/

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok