ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. - komp - Stavba na kľúč, príprava | moja Nitra
 
 

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. - komplexné nakladanie s odpadmi

dátum pridania: 26.10.18-09:51

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je firmou, ktorá sa stará o minimalizáciu skládkovania, zabezpečuje komplexné odpadové hospodárstvo a stará sa tak o čistotu a kvalitu životného prostredia, v ktorom žijeme.

Zaujíma nás kvalita Vášho života

Našou každodennou realitou sú, bohužiaľ, odpadky pohodené na zemi, plastové tašky poletujúce vo vzduchu či zakopávanie o fľaše a iné odpadky. Najdôležitejšou súčasťou nášho života je životné prostredie, o ktoré sa stará málokto z nás. Slovenská spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. funguje už vyše 20 rokov. Od roku 1993 ponúka služby v oblasti nakladania s odpadmi. Zabezpečuje komplexné odpadové hospodárstvo pre výrobné a obchodné spoločnosti. Zlepšuje tak kvalitu aj Vášho života!

Envi-Geos Nitra

Staráme sa o životné prostredie

Pri vykonávaní našej činnosti sa koncentrujeme na dva základné ciele, ktorých plnenie je vidinou lepšej budúcnosti - aj tej Vašej! Spokojnosť zákazníka a ochrana životného prostredia sú prvoradými cieľmi, ktorých naplnenie zabezpečujeme komplexnou činnosťou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá zahŕňa:

Envi-Geos Nitra

Koncepcia našej činnosti

Pri realizácii našich služieb sa nezameriavame len na spokojnosť zákazníkov, no zameriavame sa predovšetkým na minimalizovanie skládkovania, ktoré sa zo dňa na deň stáva čoraz väčším problémom, ktorý treba pohotovo riešiť. S vysokým technickým štandardom realizácie ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vytrieďuje z odpadu maximum zhodnotiteľných odpadov a zavádza progresívne technológie na spracovanie druhotných surovín.

Envi-Geos Nitra

Ročne vytriedime a poskytneme na opätovné spracovanie viac než 15-tisíc ton papiera a 2-tisíc ton plastov.

Envi-Geos Nitra

Pre nášich zákazníkov poskytujeme nasledovné služby:

 • preprava a zneškodňovanie odpadov

 • triedenie a zhodnocovanie odpadov

 • recyklácia plastov

 • skládkovanie odpadov

 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • čistenie lapolov a nakladanie s tekutými odpadmi

 • separovaný a mobilný zber na obciach nitrianskeho regionu

 • zber TKO na obciach nitrianskeho regionu

 • legislatívny servis a poradenstvo v problematike odpadov

 • projekty odpadového hospodárstva

envi geos nitraenvi geos nitra

Garancia kvality

Neustále zlepšovanie technológií a profesionálny prístup zo strany manažmentu a zamestnancov je dôležitý aj pre ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.. Dlhoročné pôsobenie na trhu je garanciou kvality, ktorú potvrdzujú aj referencie známych obchodných spoločností a podnikateľských subjektov pôsobiacich na celom Slovensku. 

Envi-Geos Nitra 

Projekty našej spoločnosti

Medzi naše aktuálne projekty sme zaradili:

 • Sanácie miest s nezákonne uloženým odpadom – V rámci poskytovania služieb pre komunálnu sféru spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., zabezpečuje pre svojich zákazníkov aj služby týkajúce sa sanácie – odstránenia nelegálnych „čiernych skládok odpadov“ v katastrálnych územiach miest a obcí.

sanacia miest

 • Analýzy komunálnych odpadov – Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. si v posledné roky posilnila postavenie na trhu v oblasti zabezpečenia komunálnych služieb na obciach. Významnou mierou sa podieľa na zabezpečení služieb zberu a zvozu komunálnych odpadov pre Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

 • Triedený zber a zhodnocovanie odpadov – V rámci poskytovania služieb pre komunálnu sféru spojenú s komplexným nakladaním s odpadmi spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. zabezpečuje pre Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov a to konkrétne Dotrieďovacie centrum a kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov.

Odvoz odpadov ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. - krajší svet pre Vás!

 

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Tel.: 037/77 23050

Fax: 037/77 23050

E-mail: envigeos@envigeos.sk

www.envigeos.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok