Ekonomická kancelária vás pozýva na semináre - Kancelária | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kancelária v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Ekonomická kancelária vás pozýva na semináre

dátum pridania: 14.05.15-10:54

Ekonomická kancelária vás pozýva na semináre o zmenách v zákonníku práce, vybraných okruhoch sociálneho a zdravotného poistenia a mnoho iného.

1. Zákonník práce - vybrané ustanovenia, zmeny 2015

LEKTOR: JUDr. Zlatica Balážová

Termín: 28.05. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,30

PROGRAM:

Zmeny Zákonníka práce 2015

Pozvánka na semináre

2. Cestovné náhrady 2015

LEKTOR: Ing. Ľuboslava Minková

Termín: 04.06. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,00

PROGRAM:

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii
Novela zákona účinná od 1. 3. 2015

Pozvánka na semináre

3. Odpisy hmotného a nehmotného majetku, lízing 2015

LEKTOR: Ing. Zdenka Kováčová

Termín: 11.06. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,30

PROGRAM:

Odpisy hmotného a nehmotného majetku, lízing 2015

Pozvánka na semináre

4. Transferové oceňovanie 2015 – tuzemské transakcie a dokumentácia

LEKTOR: JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA

Termín:
16.06. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,00

PROGRAM:

Transferové oceňovanie 2015 – tuzemské transakcie a dokumentácia

Pozvánka na semináre

5. Sociálne a zdravotné poistenie 2015 – vybrané okruhy

LEKTOR: RNDr. Jana Motyčková

Termín: 05.06. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 15,00

PROGRAM:

Sociálne a zdravotné poistenie 2015 – vybrané okruhy

Pozvánka na semináre

 Ekonomická kancelária Nitra

Hodžova 26, 949 01 Nitra

tel./fax: 037/7418 942, 037/6503 667

E-mail: ek@eknitra.sk

www.eknitra.sk

www.facebook.com/eknitra

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok