Ekonomická kancelária Nitra - pozvánka na no - Kancelária | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kancelária v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Ekonomická kancelária Nitra - pozvánka na nové semináre

dátum pridania: 09.10.15-12:31

Ekonomická kancelária Nitra Vás pozýva na semináre týkajúce sa Obchodného zákonníka, ekonomických súvislostí, daní, sociálneho a zdravotného poistenia, oceňovania.

1. Novela Obchodného zákonníka 2015 a ekonomické súvislosti

LEKTOR: JUDr. Alexander Škrinár,CSc.

Termín: 16.10. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,30 

2. Novela Daňového poriadku účinná od 1.1.2016

LEKTOR: Ing. Eva Ivaničová

Termín: 27.10. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,00

Ekonomická kancelária Nitra

3. Transferové oceňovanie 2015 a povinná dokumentácia

LEKTOR: Ing. Zdenka Karak

Termín: 03.11. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,30

4. Sociálne a zdravotné poistenie 2015 - vybrané okruhy

LEKTOR: RNDr. Jana Motyčková

Termín: 09.11. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 15,00

Ekonomická kancelária Nitra

5. Elektronické registračné pokladnice

LEKTOR: Ing. Petronela Mastihubová

Termín: 05.11. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,00

6. Daň z príjmov fyzických osôb 2015, novela zákona účinná od 1.1.2016

LEKTOR: Ing. Miroslava Brnová

Termín: 18.11. 2015 Nitra, Agroinštitút, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)

Čas konania: od 9,00 do 14,30

Diskusia.

Ekonomická kancelária Nitra

7. Daň z príjmov právnických osôb, novela zákona od 1.1.2016

LEKTOR: Ing. Zdenka Kováčová

Termín: 11.11. 2015 Nitra, Študentský domov A. Bernoláka, Kongresové centrum, tr. A. Hlinku 38

Čas konania: od 9,00 do 14,30

8. DPH - zmeny od 1.1.2016

LEKTOR: Ing. Zdenka Jablonková

1. termín: 20.11. 2015 Nitra, Študentský domov A. Bernoláka, Kongresové centrum, tr. A. Hlinku 38

2. termín: 27.11. 2015 Nitra, Študentský domov A. Bernoláka, Kongresové centrum, tr. A. Hlinku 38

Čas konania: od 9,00 do 15,00.

 

Tešíme sa na Vás!

Ekonomická kancelária Nitra
 

Hodžova 26, 949 01 Nitra

Tel./Fax: 037/7418 942, 037/6503 667

E-mail: ek@eknitra.sk
 

www.eknitra.sk

www.facebook.com/eknitra

 

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok