Ekonomická kancelária Nitra - Ing. Vladi - Služby a rôzne | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Služby a rôzne v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Ekonomická kancelária Nitra - Ing. Vladimír Chlebec - účtovníctvo, dane, poradenstvo, semináre

dátum pridania: 29.02.16-10:40

Ekonomická kancelária Nitra Vám ponúka služby v oblasti vedenia účtovníctva a odborné semináre v sfére daní a účtovníctva. Neváhajte a využite naše vysokokvalifikované a spoľahlivé účtovnícke a poradenské služby.

Ekonomická kancelária Nitra

Spoločnosť Ekonomická kancelária v Nitre patrí medzi najdlhšie pôsobiace daňovoporadenské firmy. Naša firma poskytuje aktivity, ktoré majú súvis s ekonomickou agendou klientov – vedenie účtovníctva a odborných seminárov v oblasti daní a účtovníctva. Naším cieľom v oblasti daňového poradenstva a vedenia účtovníctva je:

 • profesionálna úroveň

 • spoľahlivosť

 • dôvernosť informácii v komunikácii s klientom

 • odborná starostlivosť

 • diskrétnosť poskytovaných informácii

Ekonomická kancelária Nitra

Ekonomická kancelária Nitra - účtovníctvo a mzdy

Klientom ponúkame komplexné služby spracovania:

Podvojné účtovníctvo:

 • účtovný denník

 • evidenciu záväzkov a pohľadávok, saldokonto

 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania

 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku

 • priebežné hodnotenie výsledkov a iné

Jednoduché účtovníctvo:

 • peňažný denník

 • kniha pohľadávok a záväzkov

 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznanie

 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku

 • ročnú účtovná závierka a iné

Mzdová agenda:

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia

 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov

 • spracovanie výkazov pre poisťovne, prehľadov a hlásení na daňový úrad

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ekonomická kancelária Nitra

Ekonomická kancelária Nitra - daňové poradenstvo

Spoločnosť Ekonomická kancelária v Nitre Vám poskytuje daňové poradenstvo v týchto sférach:

 • komplexné poradenstvo v oblasti daní, poradenstvo v oblasti správy daní

 • spracovanie daňových priznaní

 • odborné konzultácie

 • spracovanie stanovísk k daňovým a účtovným problémom

 • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov

 • informácie o daňových povinnostiach

 • poradenstvo pri zakladaní a transformácii, likvidácii spoločnosti

 • zastupovanie na základe plnej moci, podávanie daňových priznaní, hlásení

 • zastupovanie pri daňových kontrolách

 • daňová optimalizácia, návrhy postupov a riešení

Ekonomická kancelária Nitra - semináre

Cieľom seminárov je oboznámenie s aktuálnymi zákonmi a pripravovanými novelami z oblastí:

 • daň z príjmov

 • jednoduché účtovníctvo

 • podvojné účtovníctvo

 • zákonník práce

 • sociálne a zdravotné poistenie

 • cestovné náhrady a pod.

Ekonomická kancelária NitraEkonomická kancelária Nitra

Informácie o aktuálnych seminároch a aj ich zameraniach sa dozviete na našej webovej stránke TU. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Ekonomická kancelária NitraEkonomická kancelária Nitra

Ekonomická kancelária Nitra

Hodžova 26,
949 01 Nitra

Tel.č.: 037/7418 942, 6503 667
Email: ek@eknitra.sk

www.eknitra.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok