EkonoDom Nitra - nízkoenergeti - Stavba na kľúč, príprava | moja Nitra
 
 

EkonoDom Nitra - nízkoenergetické rodinné domy a stavby na kľúč

dátum pridania: 31.07.15-20:08

Cieľom stavebnej firmy EkonoDom je napĺňať predstavy klienta o kvalitnom, lacnom a hlavne úspornom bývaní. Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam vieme spojiť najnovšie technologické trendy, vysokú kvalitu a výkonnosť, a tým zabezpečiť našim klientom kvalitné bývanie na kľúč, s ekonomickou prevádzkou počas celej doby bývania. Okrem stavby rodinných domov sa naša spoločnosť EkonoDom Nitra zameriava aj na stavbu bytových domov, objekty občianskej vybavenosti, rekonštrukcie domov a zateplenie budov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne.

Úsporné domy EkonoDom Nitra

Naša spoločnosť si ctí základné predpoklady pre odborné poskytovanie služieb, ako sú skúsenosti, kvalifikácia a priebežné vzdelávanie pracovníkov zúčastňujúcich sa na výstavbe. Všetci naši pracovníci a subdodávatelia sú pravidelne školení tak, aby mohli kvalitne a odborne realizovať jednotlivé stavebné celky. Remeselníci na našich stavbách realizujú riešenia výhradne podľa realizačnej dokumentácie navrhnutej kvalifikovanými odborníkmi. Na znak toho, že naša firma si cti nie len klientov ale aj subdodávateľov, prešla firma prísnymi ekonomickými kritériami a získala významné ocenenie formou prestížneho certifikátu solventnosti.

ekonodom nitraekonodom nitra

Naša firma poskytuje komplexné služby ako sú:

 • poradenstvo pri výbere pozemku

 • poradenstvo pri výbere projektu

 • pomoc pri zabezpečovaní financovania

 • vypracovanie cenovej ponuky

 • vybavenie stavebného povolenia

 • realizácia stavby

 • napojenie stavby na inžinierske siete

 • terénne a záhradné úpravy

 • kolaudácia

 • záručný, prípadne pozáručný servis

ekonodom nitraekonodom nitra

Prečo stavať so stavebnou firmou EkonoDom?

ekonodom nitra

ekonodom nitra

Naša kalkulácia finálnej ceny stavby je z výkazov výmer na základe konkrétnych množstiev a podľa normatívov spotreby práce a materiálu. V ponúkanej cene je okrem realizácie zahrnutý aj individuálny prístup ku klientovi, kvalitne odvedená práca, záruka a ďalší rad výhod. U nás dostanete vypracovanú cenovú ponuku, v prípade záujmu je možné z cekovej ceny odrátať práce, ktoré si zákazník zrealizuje sám, prípadne si necháte naceniť len hrubú stavbu.

stavby na kľúč ekonodom nitrastavby na kľúč ekonodom nitra

Klientom poskytujem možnosť vybrať si realizáciu rodinného domu ako je:

 • nízkoenergetický dom

 • pasívne domy

 • štandardný dom

 • úsporný dom

Rodinné domy realizujem v troch možných variantoch:

 • hrubá stavba

 • holodom

 • dom na kľúč

ekonodom nitraekonodom nitra

Hrubá stavba - rozsah prác:

 • zemné práce

 • základy

 • zateplenie základov

 • hydroizolácia základov

 • obvodové murivo

 • vnútorné nosné murivo

 • monolitický stužujúci veniec

 • stropné konštrukcie

 • schodiská

 • priečkové murivo

 • preklady a prievlaky

 • drevenný krov

Holodom - rozsah prác:

 • klampiarske konštrukcie

 • podhľady

 • plastové okná

 • parapetné dosky

 • bezpečnostné vchodové dvere

 • elektroinštalácie vnútorné

 • bleskozvod

 • rozvody kúrenia

 • vodoinštalácia vnútorná

 • kanalizácia vnútorná

 • tepelná izolácia podláh

 • betónové podlahy

 • vnútorné omietky

 • elektroinštalácie vnútorné – kompletáž

 • vykurovacie telesá

 • zateplenie

 • plné podbitie

 • armovaná stierka + silikátová štruktúra

Rodinný dom na kľúč - rozsah prác:

 • maliarske práce

 • keramické dlažby

 • keramický obklad

 • laminátové podlahy

 • schodiská obklad

 • interiérové dvere

 • kotol

 • bojler

 • sanita a batérie

 • zábradlia

ekonodom nitra

ekonodom nitra

Pri realizácií domu na kľúč našou spoločnosťou preplatíme cenu katalógového projektu Vášho rodinného domu. Ak viete zvládnuť práce, ako pokladanie obkladov a dlažieb, plávajúcich podláh, maliarske a natieračské práce, dané položky odrátame a zabezpečíme zvyšok dodávok.

ekonodom nitraekonodom nitra

ekonodom nitraekonodom nitra

EkonoDom Nitra - odpoveď pri otázke riešenia Vášho bývania

Stavebná firma EkonoDom Nitra ponúka komplexné služby pri príprave stavby a realizáciu kvalitnej stavby za rozumnú cenu. Poradíme pri výbere projektu, pozemku, materiálu či ohľadom financovania stavby. Predávame katalógové projekty spoločnosti Euroline, prípadne zabezpečíme individuálny projekt stavby.

ekonodom nitraekonodom nitra

Ak práve riešite otázku bývania, oslovte našu stavebnú spoločnosť, radi Vám pripravíme ponuku. Pre našu stavebnú spoločnosť ekonoDOM Nitra je samozrejmosťou realizovať diela v kvalite spĺňajúcej požiadavky príslušných noriem. Ak teda plánujete stavať nový dom, rekonštruovať, adaptovať, alebo opravovať Váš dom či poradiť sa, ako odstrániť nedostatky na Vašej nehnuteľnosti, po prípade máte v pláne zateplenie novostavby, alebo staršieho domu či iného objektu, neváhajte a kontaktujte nás!

Viac o našej spoločnosti aj vo videu:

Pozrite si video o nízkoenergetickom dome:

Alebo video, ako sme stavali rodinný dom:

Pozrite si video, ako správne spraviť základy domu:

Činnosť firmy

Činnosťou firmy je:

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

 • výkon činnosti stavbyvedúceho

 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

 • administratívne služby

 • vedenie účtovníctva

 • poradenská činnosť

Produkty

 • Štandardný dom - Novostavby spĺňajúce aktuálne normatívne ustanovenia dosahujú spotrebu energie na vykurovanie približne 100 kWh/m2 za rok čo predstavuje úsporu okolo 40 až 50 % oproti starším budovám. Podiel energetickej spotreby na prípravu teplej vody v bežných novostavbách sa pohybuje na úrovni 35 kWh/m2.rok a na osvetlenie a elektrospotrebiče 30 kWh/m2.rok.

Podľa mernej potreby energie na vykurovanie vzhľadom na úžitkovú plochu budovy za rok rozdeľujeme energeticky úsporné domy na:

 • Nízkoenergetický dom - Nízkoenergetický dom (15 až 50 kWh/m2.rok) – by mal obsahovať vysokokvalitnú tepelnú izoláciu plášťa, pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie, mechanické vetranie s predhrevom vzduchu a rekuperáciou tepla, nízkoteplotný vykurovací systém s prepojením na solárne kolektory, ktorých prvoradou úlohou je výroba teplej úžitkovej vody (TÚV).

 • Pasívny dom - Pasívny dom (5 až 15 kWh/m2.rok) – je charakteristický vytvorením takmer dokonalého obalu budovy, vďaka čomu sa zaobíde bez konvenčného aktívneho vykurovacieho systému. V dôsledku minimálneho prirodzeného úniku tepla z budovy je potrebné zvyškovú potrebu tepla pokryť zvyčajne formou spätného získavania tepla z odchádzajúceho vzduchu, ktoré sa dodáva prichádzajúcemu čerstvému vzduchu tzv. rekuperáciou. Koncept pasívneho domu predpokladá celkovú energetickú potrebu na vykurovanie, prípravu teplej vody a elektrospotrebičov nepresahujúc hodnotu 40 kWh/m2.rok.

 • Nulový dom - (0 až 5 kWh/m2.rok) – využíva výlučne miestne obnoviteľné zdroje energie na pokrytie minimálnych tepelných strát. Počas letného obdobia si dom vyrobí elektrickú energiu, ktorú v zime spotrebuje. Pre potrebu vo vykurovacej sezóne sa tepelná energia uchováva počas roka pomocou veľkoplošných slnečných kolektorov so sezónnymi zásobníkmi teplej vody s objemom 3000 až 10 000 litrov. Využívané sú aj veľkoplošné fotovoltaické panely napojené na verejnú sieť, ktorá slúži ako sezónny zásobník. V priebehu zimného obdobia sa odberom elektrickej energie zo siete pokrýva zvyšková potreba tepla v dome.

 

Úsporné domy EkonoDom Nitra


Inovecká 12

949 01 Nitra

Tel.: 0915 756 958

E-mail: ekonodom@ekonodom.sk, office@ekonodom.sk


www.ekonodom.sk

Sme aj na Facebooku:

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok