Dovolenky - Leto - Dovolenky - Leto | moja Nitra
 
 
Zoznam inštitúcií
Ambasáda-Česká republika

Hviezdoslavove námestie 8, 81000 Bratislava
tel.:02/59203301, 02/592033,  fax.: 02/52931209
web: www.czechembassy.org
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz

 
Inšpektorát SOI

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 949 01 Nitra
tel.:037/7720001,  fax.: 037/7720024
e-mail: nr@soi.sk

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
tel.:096130/1111,
web: www.minv.sk
 
Prezídium policajného zboru Nitra

Piaristická 5, 949 01 Nitra
tel.:0961 302 581,

 
Prezídium policajného zboru SR

Račianska 45, 812 72 Bratislava
tel.:09610/111 11,  fax.: 09610/590 69
e-mail: psenakov@minv.sk

 
SKI-TMG REMATA

Priemyselná 11, 971 01 Prievidza
tel.:046/542 52 43, 0903 619 044,  fax.: 046/542 52 44
web: www.skitmg.sk