Deň otvorených dverí 2018 Univerzita Konštantín - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Deň otvorených dverí 2018 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

dátum pridania: 06.03.18-09:06

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami.

Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom.

Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v rebríčkoch svetových rankingov dlhodobo umiestňuje v prvej desiatke najlepších slovenských univerzít. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala v roku 2017 Národnú cenu za kvalitu, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala v roku 2017 Národnú cenu za kvalitu, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Štruktúra univerzity:

• Filozofická fakulta: www.ff.ukf.sk

• Pedagogická fakulta: www.pf.ukf.sk

• Fakulta prírodných vied: www.fpv.ukf.sk

• Fakulta stredoeurópskych štúdií www.fss.ukf.sk

• Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: www.fsv.ukf.sk

Prečo študovať na UKF v Nitre:

• študent si volí rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov

• študent má možnosť voľby medzifakultných študijných odborov

• študent si môže doplniť a rozšíriť štúdium zo širokej ponuky výberových predmetov

• študent má možnosť štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov

• študent sa rozvíja pod vedením významných osobností a vedeckých tímov s medzinárodne akceptovanou publikačnou a projektovou činnosťou

• študent má možnosť ubytovania v študentských domovoch univerzity

• študent si vyberá zo širokej ponuky voľnočasových aktivít

• mesto Nitra je historicky významné centrum kultúrneho, športového a spoločenského života

Viac: www.ukf.sk/

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail: ukf@ukf.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok