Centrum Slniečko: Projekt Bez modrín - Auto-Moto | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Auto-Moto v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Centrum Slniečko: Projekt Bez modrín

dátum pridania: 16.09.10-15:37

Projekt Bez modrín realizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko v rámci 19.novembra – Svetového dňa prevencie týrania detí.

Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorá v rámci svojej činnosti prevádzkuje:

Krízové stredisko - špecializované zariadenie pre deti a matky s deťmi s komplexnými službami vrátane ubytovania počas 3 až 6 mesiacov (kapacita zariadenia je 21 klientov)

Útulok „Bezpečný dom“ - zariadenie na pomoc obetiam domáceho násilia- matkám s deťmi poskytujúce ubytovanie, podporu v oblasti sociálneho a právneho poradenstva
Centrum poradenstva a advokácie - ambulantné poradenstvo v sociálnej, právnej, psychologickej a výchovnej oblasti
Detskú linku záchrany - slúži deťom vo veku 5 až 18 rokov, ktoré sa môžu so svojimi problémami obrátiť na tím odborníkov DLZ bezplatne na tel. čísle 0800 12 12 12, a to v každý pracovný deň od 14.00 do 20.00 hod.
Dobrovoľnícky program, t.j. špeciálny program organizácie dobrovoľníckej práce a koordinácie dobrovoľníkov vytvorený tak, aby zlepšoval kvalitu služieb poskytovaných našou organizáciou v prospech týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia
IC - špecializované centrum zabezpečujúce aktívnu terénnu sociálnu prácu a poradenstvo pre obete domáceho násilia, deti a rodiny v krízových životných situáciách a rizikové rodiny s cieľom zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a poskytnúť im šancu na plnohodnotný život

Tento rok si už po desiatykrát pripomenieme 19. november - Svetový deň prevencie týrania detí organizovaním rôznych podujatí. Ich spoločným nositeľom bude snaha upozorniť širokú verejnosť na problematiku týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.


Pôjde o nasledovné aktivity:
1) verejná finančná zbierka dňa 19.11. 2010 v 35-tich mestách na Slovensku s pomocou cca 1200 dobrovoľníkov z radov študentov SŠ a VŠ
2) cca 1 200 dobrovoľníkov bude v mestách rozdávať informačné materiály, z ktorých sa verejnosť môže dozvedieť ako rozpoznať týrané, zneužívané dieťa a ako mu je možné pomôcť
3) medializácia kampane na autobusoch , v denníkoch, týždenníkoch, v rádiách, TV staniciach celoslovenského i regionálneho vysielania. V minulom roku sa do kampane zapojilo 31 regionálnych a 2 celoslovenské TV, 2 regionálne a 5 celoslovenských rádií, 3 regionálne periodiká a 1 celoslovenské.
4) Večer „Nádej deťom“ – program pre tých, ktorí nezištne pomáhajú a chcú pomáhať

 

Výťažok zo zbierky chce Centrum Slniečko použiť na preventívne programy a na podporu programov zameraných na ochranu týraných a zneužívaných detí.

www.centrumslniecko.sk

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok