Botanická záhrada SPU v Nitre - Kam v meste | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Botanická záhrada SPU v Nitre

dátum pridania: 26.05.16-09:14

Doprajte si pár príjemne strávených chvíľ v krásnom prostredí v Botanická záhrada SPU v Nitre a vychutnajte si čaro prírody.

Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Bola založená 1. 1. 1982 a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno - výchovnú úlohu. V zbierkach BZ okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium biológie ohrozených druhov rastlín Slovenska. 

Počas svojej 25-ročnej existencie preukázala svoju opodstatnenosť a svojou činnosťou prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií z rastlinnej ríše pre akademickú obec, vedecké inštitúcie a návštevníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti. Botanická záhrada plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno- výchovnú úlohu.

 BZ SPU v Nitre má špecifické postavenie medzi botanickými záhradami a arborétami v SR, pretože plní aj funkciu agrobotanickej záhrady. Svojimi bohatými zbierkami poľnohospodársky dôležitých úžitkových rastlín a demonštrovaním technológií ich pestovania, ochrany, využitia až po hodnotenie kvality produkcie je jedinečná na Slovensku a v blízkom okolí. 

Budovanie expozičných plôch v BZ SPU v Nitre, tvoriacich určité prírodné zoskupenia (biotopy), či usporiadanie podľa fylogenetického systému plní úlohu vysokoúčinnej didaktickej pomôcky. Napr. priblížiť svet trópov, subtrópov, púšte či tropického lesa umožňujú zbierky v priestoroch skleníkov, kde je predstavená aj široká expozícia dekoratívnych interiérových rastlín. Aj táto časť BZ je priamo zapojená do vyučovacieho procesu a veľký záujem o možnosti využitia nie len v domácnostiach, ale aj na pracoviskách prejavuje aj široká verejnosť.

www.bz.uniag.sk/
 poslať článok mailom  vytlačiť článok