hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

Stredná športová škola Nitra hľadá nových uchádzačov o štúdium

dátum pridania: 08.03.19-09:28

Máš rád šport a chceš sa mu venovať aj v budúcnosti? Tak práve Stredná športová škola Nitra je tu pre teba! Neváhaj a pošli si prihlášku ešte dnes.

 

Základné  informácie o  škole: 

V súlade s mottom nášho školského vzdelávacieho programu Zodpovednosťou k úspechu vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje správanie a študijné výsledky.Absolvent našej školy získa  úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných  technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe. Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Rozsah teoretickej prípravy 26-30 hodín týždenne nám dovoľuje kvalitne pripraviť žiakov pre prax a pre štúdium na vysokých školách. Rozsah športovej prípravy je 16  - 24 hodín týždenne v závislosti od veku žiaka a druhu športu vrátane regenerácie.

 

 

 

Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v  jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania  zvyšujeme motiváciu žiakov  a dôkladne rozvíjame ich  jazykové kompetencie.Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených  učebniach a  na najlepšie vybavených  športoviskách na Slovensku. Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej.

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame:

 • športové gymnázium – 2 triedy
 • športový manažment  - 1 trieda
 • administrátor digitálnych služieb – 1 trieda
 • databázový administrátor v športe  - 1 trieda

Stredná športová škola

 

Prihlášky  podávajú  žiaci 9. ročníka ZŠ do 20.2.2019 riaditeľovi základnej školy.

Prijímacie konanie pozostáva:

 1. z talentovej skúšky:
 • test všeobecnej pohybovej výkonnosti – maximálna bežecká  rýchlosť, bežecká vytrvalosť,  skok do diaľky z miesta,  hod plnou loptou,  výdrž v zhybe /zhyby, ľah - sed za 1 min., ohybnosť. Bodovanie za jednotlivé disciplíny nájdete na www.sportgymnr.sk
 • špeciálny test podľa zvoleného druhu športu

z overenia zdravotnej spôsobilosti, z psychodiagnostického  vyšetrenia,  z vyhodnotenia študijných výsledkov na výročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka. Výsledky monitoru zo SJL a MAT sa budú brať do úvahy v prípade, že budú do termínu talentových  skúšok známe.

 

 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019.

 

Termín prijímacích  skúšok:   19.3.- 20. 3.2019. Talentová skúška trvá dva dni pre všetkých uchádzačov.

 

Starostlivosť o žiakov

Prijatým žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť. Teoretickú a športovú  prípravu má na starosti kvalifikovaný tím učiteľov a trénerov. Na športovú prípravu slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská. O zdravotný stav žiakov sa stará telovýchovný lekár. Zabezpečujeme pravidelnú regeneráciu v školskom regeneračnom centre,  v kmeňových druhoch športu na svoje náklady zabezpečujeme športoviská a podľa dosahovaných športových výsledkov a finančných možností poskytujeme športovú výstroj. Poskytujeme  možnosť ubytovania v modernom školskom internáte v areáli školy (dvojposteľové izby s príslušenstvom) a stravovania v školskej jedálni.

 

stredná športová škola - spojená škola nitra

 

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje  k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok   pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov. Žiadame učiteľov telesnej a športovej výchovy a rodičov, aby na tunajšiu školu smerovali pohybovo nadané deti a tým pomohli zabezpečiť jej vysokú športovú úroveň.

 

Okrem všeobecného vzdelania budeme poskytovať aj stredné odborné vzdelanie. Žiakovi ponúkame možnosť vybrať si z nasledovných štvorročných študijných odborov:

 • Všeobecné vzdelanie : športové gymnázium  7451   J = doterajší  študijný odbor 7902 J gymnázium – šport
 • Stredné odborné vzdelanie : športový manažment   7471  M, administrátor digitálnych služieb, databázový administrátor v športe

                   

Voľba  študijných odborov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijné odbory – športový manažment, administrátor digitálnych služieb a databázový administrátor v športe si vyžiadali práve potreby zamestnávateľov, čo prináša škole novú perspektívu a aj exkluzivitu.

 

 

Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy  sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

 

Škola sa hrdí titulom ŠKOLA ROKA- ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike

 

 

 

Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra

Tel.: 037/ 65 36 336

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

                  www.sportgymnr.sk               

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.