hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra

dátum pridania: 28.11.18-08:53

Stredná odborná škola techniky a služieb na Cintorínskej 4 v Nitre je stredná škola s bohatou históriou a dlhoročnou tradíciou v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorej sa realizujú moderné formy vyučovania.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4 je vzdelávacia inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. História školy sa píše od roku 1883. V súčasnosti ju navštevuje 634 žiakov v študijných a učebných odboroch, ktoré sú zamerané na dopravu, techniku, obchod a služby

Cesta k lepšej budúcnosti

Stále sa usilujeme o zlepšovanie našich služieb tak, aby sme prevýšili očakávania, s ktorými k nám prichádzate. Poslaním našej školy je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, cestovného ruchu, podnikania, techniky, dopravy a služieb a pripraviť ich aj na štúdium na vysoké školy príslušného odboru. Našim krédom vždy je pracovitosť, férovosť a jasná vízia - vzdelávanie žiakov progresívnymi metódami a uplatnenie absolventov v praxi.

Stredná odborná škola cintorínska techniky a služieb

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra - 4-ročné študijné odbory s maturitou

Rozhodujete sa, čo budete robiť v budúcnosti? Zvoľte zo širokého výberu našich študijných odborov a odštartujte svoju odbornú dráhu. Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra Vám ponúka 4-ročné študijné odbory:

Denné štúdium:  určené pre chlapcov a dievčatá  

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED  3A, 

Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie


KTO môže daný odbor študovať:

-         • žiaci s ukončenou základnou školou

-         • prestupujúci žiaci z iných stredných škôl

-         • žiaci so ŠVVP

-         • záujemci o vysokoškolské vzdelanie v danej problematike

 

6352 M obchod a podnikanie 

 • Blok obchodu– je odbor pre tých, ktorí chcú rozumieť ekonomike, účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať možno i v štúdiu na vysokej škole.Pripravujeme žiakov v ekonomickej oblasti, aby boli schopní predvádzať základné administratívne zručnosti, základné podnikové činnosti a naučili sa ako podnikať v trhovej ekonomike. Kladieme dôraz aj na marketing vo firemnom riadení a vo vzťahu k zákazníkom.

 • V bloku cestovného ruchu Vás pripravíme k orientácií v oblasti riadenia služieb so zameraním na marketing turizmu. Naučíme Vás orientovať sa v problematike ekonomiky a techniky cestovného ruchu, vykonávať sprievodcovskú prax, tvoriť itinerár zájazdu a turistický produkt. Naučíme Vás pracovať s výpočtovou technikou - v ekonomickom programe KROS, kde tí najlepší získajú certifikát firmy KROS - podvojného účtovníctva a mzdy a personalistiky, či štátnu skúšku z písania na PC. Čakajú na Vás odborné exkurzie, cvičné firmy, prezentácie Vašich produktov na domácich a medzinárodných veľtrhoch, aj práca v rôznych projektoch – Green business, Cvičná firma praktikum -Záhradníctvo ARWEN, Banky v akcii a iné.

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

obchod a podnikanie soš

 

• 9245 M ochrana osôb a majetku (92 Bezpečnostné služby)

Je štvorročný študijný odbor pre tých, ktorí sa chcú stať kvalifikovaným  pracovníkom so širokým všeobecnovzdelávacím základom, odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, pripraveným pre samostatnú prácu v bezpečnostných zložkách a v rôznych oblastiach podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku. Absolvujú všeobecné a aplikované predmety z oblasti ekonomiky, legislatívy, psychológie a špeciálnej telesnej výchovy, teórie ochrany osôb a majetku, náuky o zbraniach a strelive a taktiež technické a praktické zvládnutie prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov. Súčasťou profilu je problematika trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákrokov (zásahov) proti páchateľom v úzkej nadväznosti na spoluprácu s políciou a ostatnými ozbrojenými a záchrannými zložkami. Na konci 4.ročníka na základe spolupráce so školiacim strediskom SBS má absolvent možnosť získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS.

 

Odbor Ochrana osôb a majetku

TALENTOVÉ SKÚŠKY  pozostávajú so série psychotestov a overenia všeobecných pohybových schopností. Séria psychotestov používaných pri  talentových skúškach obsahuje tri časti:- pozornostný test, - inteligenčný test, - osobnostné dotazníky.

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy -  je odbor pre tých, ktorí chcú rozumieť ekonomike v doprave , účtovníctvu, podnikaniu a chcú pokračovať možno i v štúdiu na vysokej škole. Naučíme Vás pracovať so systémom riadenia jednotlivých druhov dopravy, monitorovať obeh dopravných prostriedkov, sledovať ich vyťaženosť a obsadenosť, používať aplikačné programy zameraných na dopravu / Autoplan, kniha jázd, / organizovať prepravu cestujúcich, rýchlosť a kvalitu prepravy, využívať zabezpečovaciu techniku v doprave a uplatňovať princípy logistiky. Uplatnenie nájdete v dopravných spoločnostiach, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, ako poisťovací agent a likvidátor, autodopravca, predajca cestných motorových vozidiel, prevádzkovateľ autopožičovne, taxi služby a autoservisu, ako aj vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

prevadzka a ekonomika dopravy

6362 M Kozmetička a vizážistka - odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú cit pre krásu a jemnosť. Na Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania na Durčanského ul. máme vybavené kozmetické salóny. Pomocou nového projektu Učme sa kráse sme získali dotácie z prostriedkov Európskeho spoločenstva na moderné zariadenia do kozmetických a kaderníckych salónov a na inováciu vzdelávania našich pedagogických pracovníkov. Obsahom vzdelávania sú všeobecnovzdelávacie predmety, cudzí jazyk a odborné predmety - kozmetika, zdravoveda, estetika a vizáž, materiály a odborná prax (OPPV Ďurčanského 2, NITRA - hakchrenova@gmail.com). Naučíme Vás prakticky povrchové a hĺbkové čistenie pleti, masáže tváre, krku a dekoltu, prikladanie masiek, farbenie rias, obočia, depilácie, peeling, manikúru a pedikúru, základy vizážistiky a nechtovú modeláž. Súčasťou praxe je zoznámenie sa s prístrojovou kozmetikou a základmi účesovej tvorby. Na tých naj... čakajú rôzne súťaže domáceho aj medzinárodného charakteru / JUVYR BA, Mladý módny tvorca Jihlava – ČR, Majstrovstvá SR v účesovej tvorbe a pod. /,ale i možnosť absolvovať počas a akreditované kurzy : nechtový dizajn, pedikúra, vizáž, 3D mihalnice, a iné.

Štúdium na strednej odbornej škole techniky a služieb v Nitre