hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
  • Vlaky
    (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
  • Medzimestské autobusy
    (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
  • Prímestské autobusy
    (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

dátum pridania: 19.02.19-19:39

Aj vy stojíte práve pred rozhodnutím kam po ukončení základnej školy povedú Vaše kroky? Motivuje ťa vidina slušného zárobku v perspektívnych strojárskych a automobilových firmách, ktoré momentálne vyrastajú v nitrianskom kraji? Máš záujem pracovať priamo pri opravách alebo programovaní výrobných strojov a robotov? Prípadne nie si až tak na techniku, ale pozdáva sa ti pracovať v týchto firmách ako administratívny zamestnanec a ešte stále váhaš akú školu si vybrať?

Predsa Súkromnú strednú odbornú školu polytechnickú DSA, Nitra:

kde v rámci vzdelávania získate vzácne skúsenosti a zručnosti nielen vo viacerých renomovaných firmách, ale aj priamo vo firme Jaguar Land Rover,

kde kvalitná teória i prax sú zárukou úspešnej budúcnosti rovnako pri vysokoškolskom štúdiu ako aj v priestore trhu práce,

kde miera uplatnenia absolventov na trhu práce už dlhodobo presahuje hodnotu 90 %,

kde získate finančné benefity už počas štúdia,

kde sa bez akéhokoľvek spoplatnenia štúdia stávate súčasťou súkromnej európskej siete škôl s neustálym záujmom o zveľaďovanie materiálno-technického  vybavenia a podmienok štúdia.

 SSOŠ polytechnická Nitra

História školy

História SSOŠ polytechnická DSA, Nitra sa spája s položením základných kameňov podniku Plastika, n.p. Nitra v roku 1962. Výrobné zariadenia spoločnosti, z časti dovezené zo zahraničia, sa postupne uvádzali do prevádzky, a tak boli na obsluhu strojov potrební kvalifikovaní pracovníci.  Z toho dôvodu sa v roku 1963 položili základy učňovského strediska.

SOŠ polytechnická Nitra

Charakteristika školy

Naším zriaďovateľom je spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, ktorá patrí do portfólia nemeckej firmy Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft. Spoločnosť DSA chce zachovať kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy a jej hlavným zámerom je ďalšie skvalitnenie materiálno-technických podmienok, kde plánuje počas najbližších piatich rokov investície v hodnote 4 milióny EUR. Pôsobíme ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií.  V roku 2018 sme opätovne obhájili Zlatý certifikát  „Elitná dôveryhodná firma 2018“. Žiakom ponúkame bezplatné štúdium v technických odboroch, počas ktorého môžu  získať mnohé výhody a finančné benefity. Štúdium prebieha formou klasického vzdelávania a v študijnom odbore mechanik mechatronik aj v systéme duálneho vzdelávania  v spolupráci s významnou firmou Jaguar Land Rover. Vyučovanie neustále doplňujeme novými špičkovými technológiami. Firemnej praxi  predchádza kvalitná príprava na pôde školy vo vlastných priestoroch, vybavených  CNC strojmi, simulátormi, interaktívnou technikou a softvérom. Praktická časť štúdia bude prebiehať aj v tréningových halách.

 

Študijné odbory

Žiakom ponúkame študijné odbory, ukončením ktorých získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Študijné odbory sú vhodné pre dievčatá aj chlapcov. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a  ukončenie 9. ročníka ZŠ.

 

2411 K mechanik nastavovač

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik  - systém duálneho vzdelávania

2697 K mechanik elektrotechnik

 SSOŠ polytechnická Nitra

 

Učebné odbory

 

SSOŠP DSA v Nitre ponúka aj nasledujúce 3-ročné učebné odbory, ukončené vysvedčením a výučným listom s možnosťou motivačného štipendia:

2433 H obrábač kovov

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

6475 H technicko-administratívny pracovník

 

Na všetky učebné odbory nadväzuje 2-ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou v oblastiach:

2414 L strojárstvo

2675 L elektrotechnika

6476 L technicko-ekonomický pracovník

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Odborná prax

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje vo vlastných dieľňach. Tiesú vybavené CNC strojmi a simulátormi na výučbu programovania CNC strojov, ale i strojmi na klasické obrábanie materiálu. Odborná učebňa pre elektrotechnické odbory je vybavená automatizačnou technikou a elektrickým meraním. Vyučovanie prebieha vo viacerých interaktívnych učebniach s modernou didaktickou technikou i softvérom, ale aj u týchto renomovaných  zamestnávateľov: Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies s.r.o., KARCHER Slovakia, s.r.o. a ďalší.

 odborná prax- SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

prax SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie sa koná v 21 učebniach z toho 14 učební je odborných. Časť učební je vybavená interaktívnou technikou. V odbornej učebni zameranej na nemecký jazyk prebieha výučba aj za pomoci Wi-Fi kamery prostredníctvom programu Skype. Žiaci majú možnosť touto formou sa zdokonaľovať v komunikácii priamo s lektorom z Nemecka. Okrem nemeckého jazyka ponúkame aj anglický a ruský jazyk. 

teoretické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

teoritické vyučovanie - SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Súťaže a mimoškolská činnosť

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a dosahujú v nich vynikajúce výsledky sú to napr.: Zenit v strojárstve, Zenit v elektrotechnike, 3D modelovanie v Solidworks, Spracovanie informácií na počítači, 4x4 Land Rover v školách a rôzne športové súťaže.

Škola má zrekonštruovanú telocvičňu, kde sa uskutočňujú športové súťaže a  naši žiaci pravidelne dosahujú vynikajúce umiestnenia.  Máme k dispozícii posilňovňu a vonkajšie asfaltové ihrisko. Taktiež zabezpečujeme rôzne exkurzie, školské výlety, lyžiarsky a snowboardový výcvik, imatrikulácie, stužkové slávnosti a veľa rôznych mimoškolských akcií. V rámci využitia voľného času poskytujeme žiakom aj rozmanitú ponuku krúžkovej  činnosti.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Prijímacie konanie

Uchádzačov prijímame:

bez prijímacej skúšky  - budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne (matematika a slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 90 %,

na základe vykonania prijímacej skúšky - uchádzač o štúdium absolvuje prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v uvedenom termíne. Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. Čistý čas na vypracovanie písomnej skúšky z každého uvedeného predmetu je 60 minút.

Na škole pôsobí aj žiacka školská rada, ktorá sa podieľa na vytváraní lepšieho prostredia a života v škole. Tá tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Členovia žiackej školskej rady organizujú rôzne aktivity, čím sa prehlbuje ich záujem o školu, svojich spolužiakov a pedagogický zbor i mimo vyučovacieho procesu.

Medzi aktivity Žiackej školskej rady mimo iného patrí aj spoluorganizácia imatrikulácií, dobrovoľnícke aktivity a charitatívne zbierky, realizácia športových a kultúrnych podujatí, darovanie krvi, šírenie dobrého mena školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a iné.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

Vzdelávacie centrum pre Priemysel 4.0

V novom vzdelávacom centre s rozlohou 200 m2 a kapacitou 24 žiakov  sú v súčasnosti umiestnené mechatronizovaná linka i robotizované pracoviská zamerané na ovládanie robotov. Slúži najmä pre praktickú časť výučby študentov v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore mechanik - mechatronik.

Na mechatronickej linke sa učia študenti programovať proces pohybu súčiastok na dopravníkovom páse a ovládať riadiaci panel. Špeciálne vyvinuté roboty sú určené pre potreby manipulácie s materiálom a obsluhu strojov. Absolventi duálneho vzdelávania nájdu podľa slov technologického manažéra pre oblasť inovácií v Jaguari Land Rover Tonyho Bainbridgea uplatnenie vo všetkých prevádzkach automobilky od karosárne až po montáž či zabezpečenie kvality a údržbu.

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra


Buďte vždy v obraze o aktuálnom dianí v našej škole vďaka časopisu Spravodaj

Pozrite si prehľad informácií o dianí na našej škole – newsletter. Budeme sa takouto elektronickou formou obracať na Vás pravidelne každý štvrťrok, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čím žila naša škola v predchádzajúcich mesiacoch, aké máme ďalšie zámery a zakaždým pripojíme aktuálne informácie.

SOŠ polytechnická Nitra

Aktuálne ako aj ostatné čísla nášho Spravodaju nájdete tu.

 

Staň sa našim študentom a rozvíjaj svoje schopnosti! 

 

SSOŠ polytechnická DSA, Nitra 

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

Tel.č.: 037/655 04 55

E-mail: ptechskola@mail.t-com.sk 

www.sospnitra.edupage.org

Sme aj na Facebooku
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.