Dobšinskeho 15, Nitra, 0908 545 042
detské centrum nitra

organizovanie informačných a vzdelávacích aktivít

Rodinná poradkyňa a psychologička, individuálnou alebo skupinovou formou, poskytuje poradenstvo v oblasti rodinných vzahov a komunikácie v rodine. Pomôže pri výchove s demi, taktiež poskytne rady pri harmonizácií vzahov medzi partnermi ako aj pri rôznych závislostiach členov rodiny.

Baby centrum Púpavienky

Dobšinskeho 15
949 11 Nitra
Telefón: 0908 545 042