Vyberte si bývanie v mestskej časti
Chrenová
Základné informácie
Kontakt: Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 69
949 01  Nitra
primátor  doc. Ing. Jozef Dvonč. CSc.
predseda mestskej časti  Anton Kretter
vzdialenosť od mesta  súčasť mesta Nitra
kanalizácia 
plyn 
elektrina 
internetové spojenie 
detské ihrisko a hojdačky 
pošta 
potraviny 
obchod s rozličným tovarom 
reštaurácia a pohostinstvo 
plaváreň 
posilňovňa 
ihrisko (futbalové) 
detské ihrisko a hojdačky 
park 
zdravotnícke zariadenie 
zubná ambulancia 
lekáreň 
zverolekár 
poľnohospodárske družstvo 
vodné plochy 
rybolov 
čerpacia stanica 
separovaný zber odpadu 
obecná polícia 
Ponuka nehnuteľností v mestskej časti Chrenová