Vyberte si bývanie v mestskej časti
Mestská časť Kynek a Šúdol
Základné informácie
Kontakt: Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 69
950 06 Nitra
Telefón: 037/6 50 21 11
primátor  doc. Ing. Jozef Dvonč, Csc.
predseda mestskej časti  Milan Burda
počet obyvateľov  473 (Kynek) a 407 (Šúdol)
rozloha obce  150 ha (Kynek) a 179 ha (Šúdol)
vzdialenosť od mesta  súčasť mesta Nitra
kanalizácia 
plyn 
elektrina 
internetové spojenie 
detské ihrisko a hojdačky 
pošta 
potraviny 
obchod s rozličným tovarom 
reštaurácia a pohostinstvo 
plaváreň 
posilňovňa 
ihrisko (futbalové) 
detské ihrisko a hojdačky 
park 
zdravotnícke zariadenie 
zubná ambulancia 
lekáreň 
zverolekár 
poľnohospodárske družstvo 
vodné plochy 
rybolov 
čerpacia stanica 
separovaný zber odpadu 
obecná polícia 
Ponuka nehnuteľností v mestskej časti Mestská časť Kynek a Šúdol