Vyberte si bývanie v mestskej časti
Mestská časť Janíkovce
Základné informácie
Kontakt: Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 69
950 06 Nitra - Janíkovce
Telefón: 0908 705 317, 037/733 68 01, 037/6 50 23 30, 037/6 50 22 86
Kontaktná osoba:
 Henrieta Mandincová, Anna Čagalová
primátor  doc. Ing. Jozef Dvonč, Csc.
predseda mestskej časti  Anton Kretter
vzdialenosť od mesta  3 km
kanalizácia 
plyn 
elektrina 
internetové spojenie 
detské ihrisko a hojdačky 
pošta 
potraviny 
obchod s rozličným tovarom 
reštaurácia a pohostinstvo 
plaváreň 
posilňovňa 
ihrisko (futbalové) 
detské ihrisko a hojdačky 
park 
zdravotnícke zariadenie 
zubná ambulancia 
lekáreň 
zverolekár 
poľnohospodárske družstvo 
vodné plochy 
rybolov 
čerpacia stanica 
separovaný zber odpadu 
obecná polícia 
Ponuka nehnuteľností v mestskej časti Mestská časť Janíkovce