hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory
viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
  • Vlaky
    (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
  • Medzimestské autobusy
    (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
  • Prímestské autobusy
    (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie)

vzduch voda na vytápění

(instalace vysoce úsporných  tepelných čerpadel vzduch voda na území ČR a SR na klíč)

  

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93
Súťaž

Nitriansky región získal najvyššie ocenenie v odpadovom hospodárstve

dátum pridania: 28.11.18-14:25

69% miera skládkovania, 20% miera triedenia, recyklácie a kompostovania, 11% energetické zhodnocovania. Toto sú výsledky v odpadovom hospodárstve pre Slovenskú republiku. Existujú však aj malé “ostrovčeky“, ktoré potvrdzujú, že sa dajú dosiahnuť aj úplne iné výsledky.

Ponitrianske združenie obcí (PZO)  získalo ocenenie Zlatý Mravec, ktoré sa udeľuje najlepším projektom v odpadovom hospodárstve. Najvyššie ocenenie v tejto súťaži získavajú spoločnosti, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky. Hlavným vyhlasovateľom ceny je Reclay Slovensko spolu s Ministerstvom životného prostredia, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve a združenie organizácií verejných prác Slovenska. PZO získalo toto ocenenie v kategórii „Komunálne odpadové hospodárstvo“.

 

Ponitrianske združenie obcí (PZO) pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi bolo založené v roku 2005 zapojením piatich mikroregiónov z okolia Nitry. Samotný projekt vznikol a je realizovaný v úzkej kooperácii so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Združenie v roku 2018 združuje 57 obcí (80 951 obyvateľov). Združenie vzniklo za cieľom nastavenia rovnakých podmienok pre triedenie odpadu v členských samosprávach, vytvoriť komfortný systém pre obyvateľov a dosiahnuť maximálnu mieru triedenia aká je možná. 

 

ocenenie zlaty mravec v spolupraci s Envi Geos Nitra

 

D2D – door to door – zber od domu k domu

 

Každá domácnosť v členských obciach má 3 nádoby na triedený zber a 1 nádobu na zmesový komunálny odpad s objemom 110l. Na obciach združenia sú umiestnené aj kontajnery na sklo. Obyvatelia tak majú zabezpečený komfort v triedení priamo u nich doma. Triedia papier + kovové obaly + nápojové kartóny, plasty, sklo, a biologicky rozložiteľný odpad (záhradný). Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha raz za dva týždne. Zber triedených zložiek prebieha podľa harmonogramu zberu .....x ročne. Nádoby s bioodpadom sa zvážajú v mesiacoch marec až november v dvojtýždňovom intervale. Zberá sa iba záhradný odpad. Druhotné suroviny sa odvážajú na dotriedenie na triediacu linku do Lužianok a biologicky rozložiteľný odpad na kompostáreň vo Výčapoch Opatovciach. Zmesový komunálny odpad sa odváža na skládku Rišňovce -Rumanová.

Nádoby na triedený zber sa pri zbere odvážia a údaje za každú nádobu sa evidujú v samostatnom evidenčnom systéme Dáta sú momentálne využívané iba na priebežnú evidenciu. Podľa týchto dát sa nastavujú a optimalizujú podmienky v jednotlivých obciach, ale dáta sa zatiaľ nepoužívajú na určovanie poplatkov za jednotlivé domácnosti.

 

Platia všetci rovnako 

 

Poplatok platia všetci obyvatelia všetkých členských obcí rovnaký – 18 EUR/obyvateľa/rok bez ohľadu na to aká je vzdialenosť od triedičky ,kompostárne a skládky kam sa odpady odvážajú.

Jedná sa o tzv. solidárny systém, ktorý je zakotvený v stanovách združenia.

 Na prvý pohľad sa môže zdať, že je tento systém nespravodlivý, nakoľko sa v  obciach  náklady môžu líšiť vzhľadom na terén, dostupnosť a vzdialenosť od miesta, kde sa suroviny dotrieďujú a kde sa odváža biologicky rozložiteľný odpad na spracovanie. Nie je tomu tak, nakoľko jedine tento systém umožňuje vytvoriť pre 25 000 domácností rovnaké podmienky triedenia a nakladania s odpadom. Naviac z poplatku všetky obce hradia rovnakú časť iba za zber a zvoz komunálneho odpadu a za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, zneškodnenie komunálneho odpadu si hradí každá obec podľa skutočných navezených množstiev a prípadnú úsporu môže obec použiť napríklad na zakúpenie nových nádob. Takto sú obce v PZO motivované k znižovaniu objemu skládkovaného odpadu.

 

OZV hradí náklady včas a spravodlivo 

 

PZO má uzatvorenú zmluvu s OZV ELEKOS, náklady na separáciu sú hradené včas a v dostatočnej miere na udržanie projektu. Treba podotknúť, že projekt PZO bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a materiálno technické vybavenie by z platieb OZV v súčasnej výške určite nebolo možné pokryť a za súčasných podmienok ho nebude možné ani obnovovať. Preto pri náročnejších projektoch ako je tento, sa súčasný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov javí ako podfinancovaný. 

 

Potenciál rastu

 

Miera triedenia tohto združenia je v priemere 46%. 

46% miera triedenia je výsledok, ktorý sa dosiahne komfortným systémom zberu od domu k domu. Zo skúseností však vieme, že je možné dosiahnuť oveľa vyššiu mieru triedenia. Z analýz zmesového komunálneho odpadu, ktoré INCIEN a Priatelia Zeme - SPZ realizujú v slovenských mestách a obciach vieme, že pri maximálnom triedení je možné dosiahnuť aj 85% mieru triedenia. Kde je teda priestor na opatrenie, ktoré by umožnilo aj PZO posunúť o niekoľko % vyššie? Odpoveďou je kuchynský odpad, ktorý podľa našich analýz sa tvorí počas celého roka (na rozdiel od záhradného, ktorý sa tvorí sezónne) a jeho podiel je v priemere 20%. Kuchynský odpad chce preto PZO riešiť v roku 2019 a tak sa dostať ešte k lepším výsledkom.

 

Legislatíva je rovnaká pre všetkých, takže je naozaj dôležité aby odpadové hospodárstvo bolo nastavené efektívne – potom prináša výnimočné výsledky. Nemá zmysel aby každá obec riešila samostatne odpadové hospodárstvo, aj tento príklad zo Slovenska a množstvo príkladov zo zahraničia ukazuje, že je dôležité problémy riešiť v prirodzene vytvorených regiónov, vytvoriť komfortnú infraštruktúru a mať partnerov v zbere, zhodnocovania a financovaní triedeného zberu, ktorý bude zabezpečovať to, že systém bude prinášať želané výsledky. 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.