hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Hotelová akadémia Nitra - štúdium hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu

dátum pridania: 29.01.20-12:52

Rozmýšľate o budúcnosti svojho dieťaťa, ktorého zaujíma gastronómia, hotelierstvo a chcelo by byť súčasťou cestovného ruchu? Hotelová akadémia Nitra ponúkne Vášmu dieťaťu teoretické, ale najmä praktické poznatky z týchto oblastí.

Hotelová akadémia Nitra - vzdelávanie už od roku 1994

Začiatky Hotelovej akadémie v Nitre sa datujú od školského roka 1994/1995. Hlavnou myšlienkou jej zriadenia boli predpoklady mesta a regiónu pre rozvoj cestovného ruchu, a tým aj možnosť pracovných príležitostí pre jej absolventov

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Žiakom ponúkame vzdelanie v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov, s dôrazom na štúdium cudzích jazykov, svetových a slovenských dejín, profesijnú etiku a spoločenské správanie. V oblasti odborného vzdelania je cieľom zvládnutie všetkých predmetov na úrovni, ktorá im umožňuje kvalifikovaný výkon pracovných činností v hotelierstve a cestovnom ruchu, dáva im tiež predpoklady samostatne podnikať, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - zaručené predpoklady do budúcnosti

Žiaci sú vedení k zodpovednosti za výsledky štúdia, k samostatnosti a snahe získať maximum predpokladov pre profesijnú prácu. K naplneniu týchto cieľov prispieva materiálne vybavenie školy, ktoré zodpovedá požiadavkám vzdelávania v súčasnej dobe. Škola má odborné učebne na vyučovanie  technológie prípravy pokrmov,  techniky obsluhy, administratívy a korešpodencie a účtovníctva. Je pripojená na internet a má zriadené učebne informačno-komunikačných technológií.
hotelova akademia nitrahotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - kvalitná príprava žiakov

Výsledkom kvalitnej prípravy sú úspechy žiakov, ktoré dosahujú v stredoškolskej odbornej činnosti, predmetových olympiádach, barmanských, sommeliérskych a gastronomických súťažiach. Za uplynulým obdobím a dosiahnutými výsledkami sa skrýva veľa práce a úsilia vedenia školy, pedagógov, rodičov a žiakov.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - päťročné štúdium s maturitou

Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia. Po splnení predpísaných podmienok počas štúdia musí absolvovať žiak 1400 hodín odborného výcviku. Študenti majú možnosť získať certifikáty: barman nápojár, barista a certifikát podvojného účtovníctva OMEGA.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

 

Hotelová akadémia Nitra - uplatnenie študentov

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v hoteloch a pohostinných zariadeniach na mieste ako napríklad vedúci recepcie, pravádzkar, recepcionár, manažér, ekonóm či účtovník. Ďalej sa môžu uplatniť v cestovných kanceláriách na pracovných miestach ako animátor, sprievodca, delegát či prevádzkový pracovník.

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - zručnosti absolventa

V oblasti všeobecného a odborného vzdelávania absolvent ovláda:

 • dva cudzie jazyky

 • slovenskú a svetovú literatúru a dejiny

 • profesijnú etiku

 • zásady správneho stolovania

 • techniku jednoduchej a zložitej obsluhy

 • princípy a technologické postupy prípravy pokrmov

 • prípravu rôznych druhov jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi metódami

 • ostavenie jedálneho lístka vrátane jeho jazykových mutácií

 • vypracovanie receptúr a cenových kalkulácií

 • zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra

 • princípy organizácie a riadenia činnosti v hotelierskych zariadeniach

hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Hotelová akadémia Nitra - kritériá pre prijímanie žiakov 

Žiaci môžu byť prijatý bez prijímacích skúšok - ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov IX. ročníka ZŠ v predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v VI. až IX. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium). Alebo žiakov prijímame na základe prijímacích skúšok - z profilových predmetov SJL a CUJ (anglický, nemecký, ruský, francúzsky), ktoré sú realizované písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ.

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín - 11.máj 2020

2. termín - 14.máj 2020

Viac informácií o prijímaní študentov sa dozviete TU.
hotelova akademia nitrahotelova akademia nitra

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Hotelová akadémia


Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
Tel.: 037/692 50 13, 037/653 63 35, sekretariát: 037/653 38 85
E-mail: ha@spsnr.edu.sk, skola@spsnr.edu.sk

www.hanr.sk
 

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.