hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory


viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota: 29°C
Vietor: 2m/s
Smer vetra: JV


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre – štúdium prepojené s praxou

dátum pridania: 25.02.21-10:40

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí medzi najlepšie fakulty v SR so zameraním na potravinárstvo, biotechnológiu a biológiu. Naším cieľom je vzdelávanie a vychovávanie vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí si bez problémov nachádzajú uplatnenie v praxi na Slovensku aj v zahraničí.

Poslanie fakulty

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002. Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina".

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Fakulta organizuje vzdelávanie v akreditovanom trojstupňovom štúdiu (bakalárske, inžinierske, doktorandské). V trojročnom bakalárskom a dvojročnom inžinierskom štúdiu je vzdelávací program zložený z povinných základných teoretických a odborných predmetov a voliteľných predmetov zvoleného študijného odboru. Tento systém zabezpečuje flexibilitu štúdia a prispieva autoprofilácii poslucháča. Štúdium na bakalárskom stupni sa končí štátnou bakalárskou skúškou a obhajobou záverečnej bakalárskej práce a priznaním titulu bakalár - Bc. Inžinierske štúdium sa končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a absolventovi sa priznáva titul inžinier - Ing.

Prezentácia fakulty

Prezentácia fakulty v powerpointe: linka

prezentácia fakutly biotechnologie a potrevinarstva SPU
 

:

agropotravinarstvo aplikovana biologia nitra

Virtuálna prehliadka fakulty: Priestory našej fakulty, jednotlivých katedier a laboratórií si môžete prezrieť aj virtuálne tu:

Akreditované študijné programy

Čo ponúka maturantom Fakulta biotechnológie a potravinárstva? Na 1. bakalárskom stupni štúdia si môžete vybrať zo šiestich akreditovaných študijných programov:

 • Agropotravinárstvo,
 • Aplikovaná biológia,
 • Agrobiotechnológie,
 • Bezpečnosť a kontrola potravín,
 • Potraviny a technológie v gastronómii,

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Na 2. Inžinierskom stupni štúdia môžete pokračovať v štúdiu na piatich akreditovaných študijných programoch:

 • Technológia potravín
 • Agrobiotechnológie
 • Aplikovaná biológia
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food safety and control (štúdium v anglickom jazyku)

Na 3. doktorandskom stupni štúdia môžete študovať na troch akreditovaných študijných programoch:

 • Molekulárna biológia
 • Agrobiotechnológie
 • Technológia potravín

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Uplatnenie absolventov v praxi

Naši absolventi sa uplatnia v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, reťazcoch maloobchodných prevádzok, orgánoch úradnej kontroly potravín, výskumných, vývojových a šľachtiteľských inštitúciách, špecializovaných laboratóriách, pracoviskách štátnej správy, logistických a distribučných spoločnostiach, službách, v súkromnom sektore a pod. Najčastejšie pracovné pozície absolventov sú: manažér výroby, kvality a bezpečnosti potravín, technológ výroby, vývojár výrobkov, inšpektor, audítor, odborný pracovník laboratória, výskumný pracovník, manažér prevádzky, manažér v maloobchode v reťazcoch, prevádzkar a manažér stravovacích zariadení.

laboratoria potravinova bezpecnost nitra

laboratorna praca molekularna biologia spu nitra

Ďalšie vzdelávanie, kurzy ponúkané našou fakultou

 • Sladovník a pivovarník
 • Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín
 • Sladovníctvo a pivovarníctvo
 • Senzorické hodnotenie piva
 • Senzorické hodnotenie vína
 • Hodnotenie liehovín
 • Zimná škola bezpečnosti potravín
 • Letná škola FBP

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra technologia potravin

Prečo študovať na FBP?

Štúdium na našej fakulte Vám odporúčame aj z nasledovných dôvodov:

 • získate kvalitné vzdelávanie,
 • vzdelávací proces je priamo prepojený na prax (exkurzie, stáže, výberové prednášky významných odborníkov, študijné programy sú tvorené podľa požiadaviek praxe),
 • budete konkurencieschopný na trhu práce,
 • renomované spoločnosti vyhľadávajú našich absolventov pre ich veľmi dobré vedomosti, zručnosti, kompetentnosť a spôsobilosť,
 • proces vzdelávania je na rovnakej úrovni a v mnohých oblastiach na lepšej úrovni v porovnaní s inými univerzitami,
 • máme priamu naviazanosť na prax, študenti vykonávajú prax u našich zmluvných partnerov po celom Slovensku,
 • môžete absolvovať zahraničný študijný,
 • okrem štúdia u nás môžete zažiť veľa príjemných zážitkov aj v rámci spoločenského života organizovaného fakultou a študentmi (ples, lámačka, fakultovica, majáles a pod.).

Možnosti mobilít

V rámci štúdia môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programov:

 • ERASMUS + KA103,
 • ERASMUS + KA107,
 • ERASMUS MUNDUS,
 • CEEPUS,
 • Národný štipendijný program (NŠP)

fakulta biotechnologie a potrevinarstva nitra

Dôležité informácie a termíny pre uchádzačov o štúdium

 • Podmienky prijatia na štúdium pre bakalársky stupeň štúdia: linka
 • Podmienky prijatia na štúdium pre inžiniersky stupeň štúdia: linka
 • Elektronická prihláška na štúdium na SPU: linka

Kde získam podrobnejšie informácie?

V prípade otázok k I. a II. stupňu štúdia môžete kontaktovať oddelenie pre štúdium a vzdelávanie:

 

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Kontakt:
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
fax: 037/ 641 5387
E-mail: dekfbp@uniag.sk  
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.