hľadať

Profily osobnostíviac osobností 
Bleskové rozhovory


viac rozhovorov 
Foto týždňa

Na najväčšom sídlisku v Nitre sa opäť rozložil cirkus.

 

Partneri
 
  
  

 

 

Užitočné linky
 • Vlaky
  (vyhľadávanie vlakového spojenia, online poloha a meškanie vlakov, nákup lístkov cez internet, lanovky)
 • Medzimestské autobusy
  (cestovné poriadky, nákup lístkov cez internet, autobusy do Európy)
 • Prímestské autobusy
  (cestovné poriadky, informácie, obchodné miesta)

 

(poradňa, reklamácie, nebezpečné výrobky)

 

 

(vyhľadávanie LV, katastrálna mapa, elektronické formuláre)

(zistenie bonity pôdy, pôdny portál)

(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby)

(číslovanie stavieb, vystavenie výpisu)

(daňové priznanie, ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

(program, kontakty na pracoviská SIEA)

(podpora bývania, úvery, nenávratné príspevky, zatepľovanie) 

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek)

 
 


 

 

 


Počasie dnes

Teplota:
Smer vetra:


nie sú údaje

Mestský úrad Nitra :
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA 
037/65 02 111
0911/990 256
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja:
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: 037/ 6922 911
Fax: 037/ 6580 262
E - mail: info@unsk.sk
Okresný úrad Nitra:
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/ 65 49 111
Polícia:
158, 112
Hasičský a záchranný zbor:
150, 112
Mestská polícia:
159, 112
Zdravotná záchranná služba:
112, 155, 037/7 833 005, 0918 888 653 
Pohotovosť - elektrárne:
0850 111 555, 037/7 763 246
Pohotovosť - plyn:
dispečing -  037/6 518 892, spojovateľka -  037/6 911 111
Pohotovosť - vodárne:
v pracovnej dobe -  037/6 518 756, mimo pracovnej doby -  037/6 513 420
Linka dôvery v Nitre:
037/6 523 222
Útulok pre zvieratá:
0904 207 777, 0902 202 161, 0908 484 770
Dispečing záchrannej leteckej služby- Nitra:
181 55
Záchranná služba:
155, 112, 037/6 504 477
Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia:
037/6 55 74 93

Cudzí jazyk výhodou do budúcna - bilingválne štúdium vo francúzskom jazyku na Gymnáziu v Nitre

dátum pridania: 08.11.22-13:45

Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie)! Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality vzdelávania LabelFrancÉducation, táto pečať kvality bola udelená Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky.


Základné informácie o  škole: 

Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených  jazykových učebniach. Absolvent našej školy získa  úplné stredné všeobecné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové   a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných  technológií. Zároveň získa základy z podnikania a ekonomiky. Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu a  mimovyučovacích športových a kultúrnych aktivít, čím podporujeme talent a záujmy žiakov. Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v  jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania  zvyšujeme motiváciu žiakov  a dôkladne rozvíjame ich  jazykové kompetencie.

Bilingválne štúdium Nitra - Gymnázium slančíková2 Nitra 

 

Zapojenie sa do projektov: Erasmus+ Sport projekt DIYPES, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie - OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe, Slovensko-francúzska výzva 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“.

 

Charakteristika štúdia:

Štúdium organizujeme na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním francúzskeho jazyka na bývalej osemročnej forme štúdia v spolupráci  s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku  a so samosprávou  regiónu   Grand  Est vo Francúzsku. Výučbu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi  francúzskeho jazyka a lektormi z Francúzska. Výrazne posilňujeme vyučovanie francúzskeho jazyka najmä v 1. ročníku, aby žiaci získali dostatočný základ pre štúdium ďalších predmetov vo francúzskom jazyku. Od druhého ročníka vo francúzskom jazyku  vyučujeme geografiu, dejepis, občiansku náuku a od tretieho ročníka aj iné  prírodovedné a spoločensko-vedné predmety. Žiaci ukončujú štúdium maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, z francúzskeho jazyka na úrovni C 1 SERR a dvoch voliteľných predmetov. Skúšky prebehnú v jazyku, v ktorom boli vyučované. Gymnázium pripraví študentov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, resp. jazykových certifikátov DELF.

 gymnázium slančíková 2 nitra

Prihlášky  podávajú  žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ riaditeľovi základnej školy do 20.3.2023. Žiakov kvarty osemročného gymnázia možno prijať prestupom po vykonaní rozdielových skúšok.

Termín prijímacích skúšok: apríl 2023

Požiadavky na prijímacie skúšky:

 • všetci uchádzači robia talentové skúšky (test všeobecných predpokladov pre štúdium jazykov, slovenský jazyk a matematika. Znalosti základov francúzskeho jazyka nie sú podmienkou pre prijatie a  ani nie sú overované na prijímacích skúškach.


Študijný odbor :  7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 

 • 5-ročné štúdium  s druhým vyučovacím jazykom francúzskym, ďalší cudzí jazyk je jazyk anglický

Ovládanie francúzskeho  jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu  (jazyk diplomacie)! Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality vzdelávania LabelFrancÉducation, táto pečať kvality bola udelená  Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky.


Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

gymnázium slančíková 2 nitra

Tel.: 037/ 65 36 336

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

     https://www.spojskolanr.sk/
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.