Spojovacia 7, Nitra, 037/652 28 54, 0905 390 645, 0905 386 384